Forum


Powrót jaka forma referencji

A.

Anna .....

16

W jakiej postaci mają być składane referencje?
W jakiej postaci mają być składane referencje?
0
2019-04-01 11:36 1

M.

Marzena .....

8

Zgodnie z rozporządzeniem są to "dowody" określające należyte wykonanie zamówienia. Mogą to być referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy, usług czy roboty były wykonywane, na przykład takie jak protokoły odbioru, ankiety jakości świadczonych usług itp. Same referencje mogą przybrać rożną treść i formę. Nie muszą też wprost nosić nazwy „referencje”. Zamawiający nie może narzucić żadnych wymagań dot. tego co zawierać powinny tego rodzaju dokumenty (np. termin realizacji, wartość itp.), z ich treści musi jedynie wynikać należyta realizacja usługi.
Ww. dokumenty składane są najczęściej w postaci kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem do żądanych przez Zamawiających wykazów dostaw, usług czy robót.
Zgodnie z rozporządzeniem są to "dowody" określające należyte wykonanie zamówienia. Mogą to być referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy, usług czy roboty były wykonywane, na przykład takie jak protokoły odbioru, ankiety jakości świadczonych usług itp. Same referencje mogą przybrać rożną treść i formę. Nie muszą też wprost nosić nazwy „referencje”. Zamawiający nie może narzucić żadnych wymagań dot. tego co zawierać powinny tego rodzaju dokumenty (np. termin realizacji, wartość itp.), z ich treści musi jedynie wynikać należyta realizacja usługi. Ww. dokumenty składane są najczęściej w postaci kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem do żądanych przez Zamawiających wykazów dostaw, usług czy robót.
0
2019-04-01 12:02 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy