Forum


Powrót Ocena ofert a informacja o zajęciach komorniczych

R.

Renata .....

0

W ramach przetargu nieograniczonego została złożona oferta( najniższa cenowo, nie rażąco niska cena) w której wykonawca powołuje się na wiedze i doświadczenie innej firmy. W odpowiedzi na wezwanie o dostarczenie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykazu robót i osób skierowanych do realizacji zadania zostało złożone oświadczenie firmy o oddaniu do dyspozycji Wykonawcy zamówienia niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia( wykaz robót wraz z referencjami). Jednocześnie wpłynęło do urzędu pismo z sąsiedniej gminy z którego wynika , że oferent w roku ubiegłym realizując zamówienie w tej gminie miał 11 zawiadomień komorniczych , które wpłynęły do sąsiedniej gminy. Po analizie stron internetowych o przetargach wykonanych przez firmę udało się uzyskać informacje tylko o dwóch przetargach wygranych przez firmę na kwotę nieznaczną w stosunku do obecnie ogłoszonego zamówienia. Zamawiający przewidział wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp., oraz art 24 ust 5 pkt 1,2,3,4 i 8. Wykonawca złożył oświadczenia o spełnieniu warunków i nie podleganiu wykluczeniu.Jakich mogą zażądać dokumentów , żeby sprawdzić czy nadal Wykonawca posiada zajęcia komornicze?Mam obawy czy firma , która powołuje się na wiedze i doświadczenie innej firmy poradzi sobie przy realizacji drogi o długości ponad 5.000 km.
W ramach przetargu nieograniczonego została złożona oferta( najniższa cenowo, nie rażąco niska cena) w której wykonawca powołuje się na wiedze i doświadczenie innej firmy. W odpowiedzi na wezwanie o dostarczenie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykazu robót i osób skierowanych do realizacji zadania zostało złożone oświadczenie firmy o oddaniu do dyspozycji Wykonawcy zamówienia niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia( wykaz robót wraz z referencjami). Jednocześnie wpłynęło do urzędu pismo z sąsiedniej gminy z którego wynika , że oferent w roku ubiegłym realizując zamówienie w tej gminie miał 11 zawiadomień komorniczych , które wpłynęły do sąsiedniej gminy. Po analizie stron internetowych o przetargach wykonanych przez firmę udało się uzyskać informacje tylko o dwóch przetargach wygranych przez firmę na kwotę nieznaczną w stosunku do obecnie ogłoszonego zamówienia. Zamawiający przewidział wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp., oraz art 24 ust 5 pkt 1,2,3,4 i 8. Wykonawca złożył oświadczenia o spełnieniu warunków i nie podleganiu wykluczeniu.Jakich mogą zażądać dokumentów , żeby sprawdzić czy nadal Wykonawca posiada zajęcia komornicze?Mam obawy czy firma , która powołuje się na wiedze i doświadczenie innej firmy poradzi sobie przy realizacji drogi o długości ponad 5.000 km.
0
2019-04-02 14:43 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 987

Podmiot trzeci w stosunku do braku podstaw wykluczenia badamy tak samo jak wykonawcę i żądamy tych samych dokumentów od podmiotu trzeciego co od wykonawcy. Nie wiem jakie dokumenty państwo wpisaliście do SIWZ.
Podmiot trzeci w stosunku do braku podstaw wykluczenia badamy tak samo jak wykonawcę i żądamy tych samych dokumentów od podmiotu trzeciego co od wykonawcy. Nie wiem jakie dokumenty państwo wpisaliście do SIWZ.
0
2019-04-02 15:30 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy