Forum


Powrót Aktualność dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1

D.

Dagmara .....

1

W rozporządzeniu w §5 ust. 1, 2, 3 jest określona ważność składanych dokumentów, tj. powinny być wystawione nie wcześniej niż 3/6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, natomiast w art. 26 ustawy PZP jest mowa, że dokumenty powinny być aktualne na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczność spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zapisy są niespójne/sprzeczne. Poza tym nigdzie nie jest określony okres \"aktualności\" dokumentów np. KRS i CEIDG, jak ocenić czy jeszcze są aktualne czy może już nie, to samo dotyczy pozostałych oświadczeń wymienionych w rozporządzeniu, czy oświadczenie złożone 8 miesięcy przed to jeszcze aktualny dokument.
W rozporządzeniu w §5 ust. 1, 2, 3 jest określona ważność składanych dokumentów, tj. powinny być wystawione nie wcześniej niż 3/6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, natomiast w art. 26 ustawy PZP jest mowa, że dokumenty powinny być aktualne na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczność spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zapisy są niespójne/sprzeczne. Poza tym nigdzie nie jest określony okres \"aktualności\" dokumentów np. KRS i CEIDG, jak ocenić czy jeszcze są aktualne czy może już nie, to samo dotyczy pozostałych oświadczeń wymienionych w rozporządzeniu, czy oświadczenie złożone 8 miesięcy przed to jeszcze aktualny dokument.
1
2016-09-19 08:42 0

D.

Dariusz .....

2

Są spójne - aktualność będzie potwierdzona na dzień składania ofert jeśli zostanie wystawiony najpóźniej w dniu składania ofert lub w okresie od dnia składania ofert i np. 3 miesiące wstecz od dnia składania ofert - 8 miesięcy - to już nie jest aktualny.
Są spójne - aktualność będzie potwierdzona na dzień składania ofert jeśli zostanie wystawiony najpóźniej w dniu składania ofert lub w okresie od dnia składania ofert i np. 3 miesiące wstecz od dnia składania ofert - 8 miesięcy - to już nie jest aktualny.
1
2016-09-19 10:57 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy