Forum


Powrót jeszcze raz o grupie kapitałowej...

A.

Anna .....

Fachowiec 112

Czy zamawiający w przetargu nieograniczonym w procedurze, której wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zobowiązany jest dwukrotnie żądać oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp? Pierwszy raz w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, a drugi raz z w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia (na wezwanie zamawiającego z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp).
Czy zamawiający w przetargu nieograniczonym w procedurze, której wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zobowiązany jest dwukrotnie żądać oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp? Pierwszy raz w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, a drugi raz z w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia (na wezwanie zamawiającego z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp).
0
2019-04-05 08:27 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 979

Oświadczenie o przynależności lub braku do GK składa każdy wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert. Jeżeli nie złoży to potem trzeba go wezwać ale w trybie art. 26 ust. 3.
Oświadczenie o przynależności lub braku do GK składa każdy wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert. Jeżeli nie złoży to potem trzeba go wezwać ale w trybie art. 26 ust. 3.
0
2019-04-05 08:43 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy