Forum


Powrót zamówienie poniżej 30tyś euro, nieprawidłowy sposób złożenia formularza oferty

M.

Magdalena .....

0

Dzień dobry, sytuacja: postępowanie na podstawie art. 4 ust.8, w związku z art.6 a. W treści ogłoszenia zapis:
"4. Oferta powinna zawierać:
a. przedmiot zamówienia,
b. cenę brutto, z uwzględnieniem wszelkich kosztów niezbędnych do realizacji zamówienia, w PLN,
c. termin realizacji zamówienia
d. okres gwarancji na przedmiot zamówienia
e. termin ważności oferty.

6. Ofertę należy złożyć do dnia 10.04.2019 r., do godz. 10:00, w formie elektronicznej tj. mailem na adres: xyz@email.pl z podaniem w tytule maila ZZ/16/2019.
Oferty złożone w formie elektronicznej winny być sporządzone w formie skanu oryginału i muszą koniecznie zawierać podpis osoby składającej ofertę. "

W odpowiedzi wpłynęła oferta w formie zdjęć, nie skanów, dokumenty są rozłożone na biurku i sfotografowane. Co mogę zrobić w tej sytuacji? Postępowanie jest poniżej progu, czy mogę zadzwonić i poprosić o złożenie oferty w wymaganej formie tj. skanu bo w przeciwnym razie oferta nie będzie brana pod uwagę?
Dzień dobry, sytuacja: postępowanie na podstawie art. 4 ust.8, w związku z art.6 a. W treści ogłoszenia zapis: "4. Oferta powinna zawierać: a. przedmiot zamówienia, b. cenę brutto, z uwzględnieniem wszelkich kosztów niezbędnych do realizacji zamówienia, w PLN, c. termin realizacji zamówienia d. okres gwarancji na przedmiot zamówienia e. termin ważności oferty. 6. Ofertę należy złożyć do dnia 10.04.2019 r., do godz. 10:00, w formie elektronicznej tj. mailem na adres: xyz@email.pl z podaniem w tytule maila ZZ/16/2019. Oferty złożone w formie elektronicznej winny być sporządzone w formie skanu oryginału i muszą koniecznie zawierać podpis osoby składającej ofertę. " W odpowiedzi wpłynęła oferta w formie zdjęć, nie skanów, dokumenty są rozłożone na biurku i sfotografowane. Co mogę zrobić w tej sytuacji? Postępowanie jest poniżej progu, czy mogę zadzwonić i poprosić o złożenie oferty w wymaganej formie tj. skanu bo w przeciwnym razie oferta nie będzie brana pod uwagę?
0
2019-04-08 10:30 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 978

Czy z tych zdjęć po wydruku da się wszystkie elementy z zapytania ofertowego (to czego wymagał zamawiający) uzyskać? Jest to czytelne? Na pewno nie dzwoniłbym do nikogo i nie prosił o scany bo to jest interes wykonawców.
Czy z tych zdjęć po wydruku da się wszystkie elementy z zapytania ofertowego (to czego wymagał zamawiający) uzyskać? Jest to czytelne? Na pewno nie dzwoniłbym do nikogo i nie prosił o scany bo to jest interes wykonawców.
0
2019-04-08 10:37 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy