Forum


Powrót deklaracja samodzielnej realizacji zamówienia a zgłoszenie udziału podwykonawcy

H.

Halina .....

4

Wykonawca po podpisaniu umowy na wykonanie zamówienia zawnioskował o udział podwykonawcy w realizacji zamówienia, mimo, że w treści oferty złożył oświadczenie o zamiarze samodzielnego wykonania umowy. Jak powinien podejść do tego Zamawiający ? Nadmieniam, iż projekt umowy przewiduje zapis o treści "Zawarcie umowy z Podwykonawcą (lub aneksu do umowy) wymaga zgody Zamawiającego. We wniosku o wyrażenie zgody Wykonawca określi zakres pracy który ma zostać powierzony Podwykonawcy, wartość Umowy o Podwykonawstwo, przedstawi referencje Podwykonawcy za zadania podobne oraz aktualne zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami i składkami na ubezpieczenia społeczne. Według mnie daje on podstawę Wykonawcy do zgłoszenia ewentualnej zmiany nazwy podwykonawcy zgłoszonego wcześniej w treści oferty.
Proszę o pomoc.
Wykonawca po podpisaniu umowy na wykonanie zamówienia zawnioskował o udział podwykonawcy w realizacji zamówienia, mimo, że w treści oferty złożył oświadczenie o zamiarze samodzielnego wykonania umowy. Jak powinien podejść do tego Zamawiający ? Nadmieniam, iż projekt umowy przewiduje zapis o treści "Zawarcie umowy z Podwykonawcą (lub aneksu do umowy) wymaga zgody Zamawiającego. We wniosku o wyrażenie zgody Wykonawca określi zakres pracy który ma zostać powierzony Podwykonawcy, wartość Umowy o Podwykonawstwo, przedstawi referencje Podwykonawcy za zadania podobne oraz aktualne zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami i składkami na ubezpieczenia społeczne. Według mnie daje on podstawę Wykonawcy do zgłoszenia ewentualnej zmiany nazwy podwykonawcy zgłoszonego wcześniej w treści oferty. Proszę o pomoc.
0
2019-04-08 10:48 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 981

Jeżeli umowa przewiduje wprowadzenie podwykonawcy, mimo wskazania w ofercie samodzielnej realizacji zamówienia przez wykonawcę, to po spełnieniu warunków wskazanych w umowie można wprowadzić podwykonawcę.
Jeżeli umowa przewiduje wprowadzenie podwykonawcy, mimo wskazania w ofercie samodzielnej realizacji zamówienia przez wykonawcę, to po spełnieniu warunków wskazanych w umowie można wprowadzić podwykonawcę.
0
2019-04-08 10:52 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy