Forum


Powrót Oferta- wykaz osób a podwykonastwo , dokumenty w ofercie

K.

Krystian .....

6

Witam, zwracam się z prośbą o pomoc.

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonym na opracowanie dokumentacji projektowej.

1. Zamawiający postawił warunek odnośnie dysponowania osobami - projektantami o określonych uprawnieniach.
Wykonawca w wykazie wpisał wszystkich projektantów i jako podstawę dysponowania : dysponowanie samodzielne- umowa cywilnoprawna.

Jednocześnie Wykonawca w formularzu oświadczył, iż nie zamierza powierzyć żadnych części zamówienia podwykonawcom.

Wykonawca nie uzupełnił, też w oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia części dot. oświadczenia dot. podwykonawcy nie będącego podmiotem na którego zasoby powołuje się wykonawca.

Moje Pytanie brzmi, czy osoby wskazane w wykazie osób, którymi samodzielnie dysponuje wykonawca na podst. umów cywilnoprawnych należy traktować jako podwykonawców czy jednak nie?

2. Wykonawca, którego oferta jest najkorzystniejsza ma w swojej ofercie załączone zarówno wykaz osób, wykaz usług i referencje. Co zrobić w takim przypadku?

pozdrawiam
Witam, zwracam się z prośbą o pomoc. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonym na opracowanie dokumentacji projektowej. 1. Zamawiający postawił warunek odnośnie dysponowania osobami - projektantami o określonych uprawnieniach. Wykonawca w wykazie wpisał wszystkich projektantów i jako podstawę dysponowania : dysponowanie samodzielne- umowa cywilnoprawna. Jednocześnie Wykonawca w formularzu oświadczył, iż nie zamierza powierzyć żadnych części zamówienia podwykonawcom. Wykonawca nie uzupełnił, też w oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia części dot. oświadczenia dot. podwykonawcy nie będącego podmiotem na którego zasoby powołuje się wykonawca. Moje Pytanie brzmi, czy osoby wskazane w wykazie osób, którymi samodzielnie dysponuje wykonawca na podst. umów cywilnoprawnych należy traktować jako podwykonawców czy jednak nie? 2. Wykonawca, którego oferta jest najkorzystniejsza ma w swojej ofercie załączone zarówno wykaz osób, wykaz usług i referencje. Co zrobić w takim przypadku? pozdrawiam
0
2019-04-09 10:28 0

M.

Marzena .....

8

Wykonawca jasno zaznaczył, że dysponuje wymaganymi osobami samodzielnie. Fakt zatrudnia projektantów na podstawie umów cywilnoprawnych (np. umowa zlecenia czy umowa o dzieło) nie ma tu znaczenia. W gestii Wykonawcy pozostaje forma zatrudnienia osób dedykowanych do realizacji zamówienia i niekoniecznie musi być to umowa o pracę, jeżeli w SIWZ nie zostały postawione wymagania w tym zakresie.
Wykonawca jasno zaznaczył, że dysponuje wymaganymi osobami samodzielnie. Fakt zatrudnia projektantów na podstawie umów cywilnoprawnych (np. umowa zlecenia czy umowa o dzieło) nie ma tu znaczenia. W gestii Wykonawcy pozostaje forma zatrudnienia osób dedykowanych do realizacji zamówienia i niekoniecznie musi być to umowa o pracę, jeżeli w SIWZ nie zostały postawione wymagania w tym zakresie.
0
2019-04-09 12:53 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy