Forum


Powrót wykonawca uzupełnia referencje wystawione po terminie składania ofert, a nie do upływu terminu na składanie ofert

A.

Anna .....

Fachowiec 131

wykonawca uzupełnił referencje wystawione po terminie składania ofert tj. 23.08.2016 r. , a nie do upływu terminu na składanie ofert, tj. do dnia 09.08.2016 r. . Z treści referencji wynika, że główna dostawa wykazana w wykazie wykonanych głównych dostaw została wykonana należycie oraz wartość też się zgadza. Czy wykaz i referencje powinyy potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. do dnia 09 sierpnia 2016 r. Zaznaczyć należy, że wykonawca podłączył tez fakturę z datą 29.04.2016 r.
wykonawca uzupełnił referencje wystawione po terminie składania ofert tj. 23.08.2016 r. , a nie do upływu terminu na składanie ofert, tj. do dnia 09.08.2016 r. . Z treści referencji wynika, że główna dostawa wykazana w wykazie wykonanych głównych dostaw została wykonana należycie oraz wartość też się zgadza. Czy wykaz i referencje powinyy potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. do dnia 09 sierpnia 2016 r. Zaznaczyć należy, że wykonawca podłączył tez fakturę z datą 29.04.2016 r.
0
2016-09-19 12:10 0

M.

Magdalena .....

2

Patrz art. 26 ust. 2 - przy zamówieniach poniżej progów unijnych Zamawiający wzywa w wyznaczonym terminie do złożenia AKTUALNYCH NA DZIEŃ ZŁOŻENIA oświadczeń lub dokumentów (...)
Patrz art. 26 ust. 2 - przy zamówieniach poniżej progów unijnych Zamawiający wzywa w wyznaczonym terminie do złożenia AKTUALNYCH NA DZIEŃ ZŁOŻENIA oświadczeń lub dokumentów (...)
1
2016-09-19 12:26 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy