Forum


Powrót RNC - średnia arytmetyczna ofert czy wartość zamawiajacego?

J.

Joanna .....

32

Rozumiem, że jeśli oferta jest niższa od średniej arytmetycznej wszystkich ofert tylko o 31%, ale jednocześnie od założonej przez zamawiającego kwoty o ponad 100%! to ją badamy?
A jeśli oferta jest niższa od średniej tylko o 20%, ale jednocześnie od założonej przez zamawiającego kwoty o ponad 50%! to też ją badamy?
W sumie co jest ważniejsze: założona przez zamawiającego kwota? średnia arytmetyczna ofert? czy oba te warunki jednakowo?
Rozumiem, że jeśli oferta jest niższa od średniej arytmetycznej wszystkich ofert tylko o 31%, ale jednocześnie od założonej przez zamawiającego kwoty o ponad 100%! to ją badamy? A jeśli oferta jest niższa od średniej tylko o 20%, ale jednocześnie od założonej przez zamawiającego kwoty o ponad 50%! to też ją badamy? W sumie co jest ważniejsze: założona przez zamawiającego kwota? średnia arytmetyczna ofert? czy oba te warunki jednakowo?
0
2019-04-10 07:36 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 986

W stosunku do RNC badamy wszystkie oferty, które są 30% mniejsze cenowo od wartości zamówienia LUB średniej arytmetycznej wszystkich ofert. Wystarczy że spełniony zostanie 1 warunek i trzeba wyjaśniać rażąco niską cenę chyba że rozbieżności wynikają z okoliczności oczywistych nie wymagających wyjaśnienia.
W stosunku do RNC badamy wszystkie oferty, które są 30% mniejsze cenowo od wartości zamówienia LUB średniej arytmetycznej wszystkich ofert. Wystarczy że spełniony zostanie 1 warunek i trzeba wyjaśniać rażąco niską cenę chyba że rozbieżności wynikają z okoliczności oczywistych nie wymagających wyjaśnienia.
0
2019-04-10 07:48 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy