Forum


Powrót Termin na zadawanie pytań

M.

Monika .....

27

Zgodnie z art. 38 ust. 1 wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz (...) pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. W związku z tym czy jeśli zamawiający przedłużył termin składania ofert to zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na zadane pytania po upływie połowy pierwotnego terminu? Postępowanie zostało wszczęte w dniu 21.03.2019 r. otwarcie na 29 marca 2019 r. W wyniku prośby wykonawców zamawiający przesunął termin składania ofert na 15 kwietnia 2019 r. Pierwotny termin na zadawanie pytań minął 25 marca (przed zmianą terminu) . Czy mam obowiązek odpowiedzieć na pytania zadane po tym terminie?
Zgodnie z art. 38 ust. 1 wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz (...) pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. W związku z tym czy jeśli zamawiający przedłużył termin składania ofert to zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na zadane pytania po upływie połowy pierwotnego terminu? Postępowanie zostało wszczęte w dniu 21.03.2019 r. otwarcie na 29 marca 2019 r. W wyniku prośby wykonawców zamawiający przesunął termin składania ofert na 15 kwietnia 2019 r. Pierwotny termin na zadawanie pytań minął 25 marca (przed zmianą terminu) . Czy mam obowiązek odpowiedzieć na pytania zadane po tym terminie?
0
2019-04-10 10:20 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Zmiana terminu składania ofert nie skutkuje wydłużeniem terminu na zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Jeżeli pytania są dla Zamawiającego/przedmiotu zamówienia istotne to możecie odpowiedzieć - uwzględniając terminy ustawowe dotyczące udzielania odpowiedzi przed dniem składania ofert.
Zmiana terminu składania ofert nie skutkuje wydłużeniem terminu na zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Jeżeli pytania są dla Zamawiającego/przedmiotu zamówienia istotne to możecie odpowiedzieć - uwzględniając terminy ustawowe dotyczące udzielania odpowiedzi przed dniem składania ofert.
0
2019-04-10 10:30 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy