Forum


Powrót czy usługa serwisowa to gwarancja udzielana na sprzęt

M.

Monika .....

0

Witam,
proszę o opinie:
Czy gwarancja udzielana przez wykonawcę na urządzenia na 4lata to świadczenie usługi serwisowej obejmującej utrzymanie w sprawności tych urządzeń? (wykaz doświadczenia)
Witam, proszę o opinie: Czy gwarancja udzielana przez wykonawcę na urządzenia na 4lata to świadczenie usługi serwisowej obejmującej utrzymanie w sprawności tych urządzeń? (wykaz doświadczenia)
0
2019-04-10 15:48 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Gwarancja a usługa serwisowa to dwa różne obszary.
Nie do końca jestem pewna w czym problem, ale... jeżeli w wykazie zrealizowanych usług wykonawca był zobowiązany podać ilość/rodzaj/wartość zrealizowanej usługi serwisowej to wpisanie, że udzielił gwarancji na 4 lata (...) nie spełni tego warunku.
Może się zdarzyć (nie wszystko uda się przewidzieć), że wykonawca w ramach udzielonej gwarancji pełnił dodatkowo usługę serwisową obejmującą X zadań/czynności. Powinno to być wpisane w wykaz, wskazane w referencjach.
Gwarancja a usługa serwisowa to dwa różne obszary. Nie do końca jestem pewna w czym problem, ale... jeżeli w wykazie zrealizowanych usług wykonawca był zobowiązany podać ilość/rodzaj/wartość zrealizowanej usługi serwisowej to wpisanie, że udzielił gwarancji na 4 lata (...) nie spełni tego warunku. Może się zdarzyć (nie wszystko uda się przewidzieć), że wykonawca w ramach udzielonej gwarancji pełnił dodatkowo usługę serwisową obejmującą X zadań/czynności. Powinno to być wpisane w wykaz, wskazane w referencjach.
0
2019-04-11 06:12 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy