Forum


Powrót elektroniczna oferta

M.

Monika .....

8

Wykonawca w platformie założył konto, zgłosił się do postępowania wypełniając na stronie platformy cenę (na samej platformie wykonawca nie może wpisać innych treści m.in. wymaganych w siwz oświadczeń czy drugiego kryterium, może to zrobić dodając odpowiednie pliki - np. formularz oferta). Wykonawca "złożył ofertę" wypełniając cenę i dołączając same pliki podpisu bez właściwych formularzy zawierających treść podpisanych dokumentów - brak plików (Czasami przy podpisywaniu dokumentu tworzy się drugi odrębny plik z podpisem - dwa pliki). Czy uznajemy, że wykonawca złożył ofertę? Czy oferta nie została złożona? (gdyż nie podał drugiego kryterium, nie mamy wymaganych oświadczeń - m.in. oświadczenia związania ofertą itp., a z treścią plików nie można się zapoznać. Nie otwierają się) Czy uznajemy, że oferta jest złożona i ją odrzucamy?
Wykonawca w platformie założył konto, zgłosił się do postępowania wypełniając na stronie platformy cenę (na samej platformie wykonawca nie może wpisać innych treści m.in. wymaganych w siwz oświadczeń czy drugiego kryterium, może to zrobić dodając odpowiednie pliki - np. formularz oferta). Wykonawca "złożył ofertę" wypełniając cenę i dołączając same pliki podpisu bez właściwych formularzy zawierających treść podpisanych dokumentów - brak plików (Czasami przy podpisywaniu dokumentu tworzy się drugi odrębny plik z podpisem - dwa pliki). Czy uznajemy, że wykonawca złożył ofertę? Czy oferta nie została złożona? (gdyż nie podał drugiego kryterium, nie mamy wymaganych oświadczeń - m.in. oświadczenia związania ofertą itp., a z treścią plików nie można się zapoznać. Nie otwierają się) Czy uznajemy, że oferta jest złożona i ją odrzucamy?
0
2019-04-11 13:57 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Należałoby przeanalizować co Zamawiający wymagał - jakich istotnych elementów oświadczenia woli, które powinny być złożone z ofertą. Również, czy są zapisy w SIWZ jak Zamawiający postąpi w przypadku nie podania informacji w miejscu dot. kryterium oceny ofert (poza ceną oczywiście).
Sprawdziłabym jakie wymagane informacje należało umieścić w FO na platformie, a jakie w załącznikach.
Niektóre informacje podajemy zgodnie z ustawą, np. termin związania ofertą. Brak tej informacji w FO nie oznacza, że Wykonawca nie jest związany ofertą - złożył ją do postępowania.
Trudno ocenić nie widząc oferty na platformie co tam się wykonawcy przytrafiło. Bardzo możliwe, że oferta jest niekompletna i do odrzucenia. Odpowiednią decyzję musi podjąć Zamawiający.
Należałoby przeanalizować co Zamawiający wymagał - jakich istotnych elementów oświadczenia woli, które powinny być złożone z ofertą. Również, czy są zapisy w SIWZ jak Zamawiający postąpi w przypadku nie podania informacji w miejscu dot. kryterium oceny ofert (poza ceną oczywiście). Sprawdziłabym jakie wymagane informacje należało umieścić w FO na platformie, a jakie w załącznikach. Niektóre informacje podajemy zgodnie z ustawą, np. termin związania ofertą. Brak tej informacji w FO nie oznacza, że Wykonawca nie jest związany ofertą - złożył ją do postępowania. Trudno ocenić nie widząc oferty na platformie co tam się wykonawcy przytrafiło. Bardzo możliwe, że oferta jest niekompletna i do odrzucenia. Odpowiednią decyzję musi podjąć Zamawiający.
0
2019-04-12 09:15 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy