Forum


Powrót oferta dodatkowa

M.

Magdalena .....

0

Postępowanie powyżej 144 tys euro (jedyne kryterium oceny ofert cena) nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie. Jak wezwać do złożenia ofert dodatkowych (art. 91 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych).
skoro Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu.
Postępowanie powyżej 144 tys euro (jedyne kryterium oceny ofert cena) nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie. Jak wezwać do złożenia ofert dodatkowych (art. 91 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych). skoro Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu.
0
2019-04-16 10:06 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Odpowiedziałam przy poprzednim zapytaniu :)
Odpowiedziałam przy poprzednim zapytaniu :)
0
2019-04-16 10:10 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy