Forum


Powrót Podwykonawca

D.

Dominika .....

5

Szanowni Państwo,
przetarg unijny na obsługę kotłowni.
Konsorcjum wskazuje w ofercie podwykonawcę, ale w miejscu gdzie powinien wskazać jaką część zadania powierza temu podwykonawcy wpisał nazwę zadania.
Wezwaliśmy Wykonawcę na podstawie 87.1 do złożenia wyjaśnień, żeby wyjaśnił jaką część zadania wykona podwykonawca.
Wykonawca w swoim wyjaśnieniu napisał, że będzie to nadzór.
Moje pytanie brzmi: czy jest to zmiana oferty? I należy odrzucić taką ofertę?
Szanowni Państwo, przetarg unijny na obsługę kotłowni. Konsorcjum wskazuje w ofercie podwykonawcę, ale w miejscu gdzie powinien wskazać jaką część zadania powierza temu podwykonawcy wpisał nazwę zadania. Wezwaliśmy Wykonawcę na podstawie 87.1 do złożenia wyjaśnień, żeby wyjaśnił jaką część zadania wykona podwykonawca. Wykonawca w swoim wyjaśnieniu napisał, że będzie to nadzór. Moje pytanie brzmi: czy jest to zmiana oferty? I należy odrzucić taką ofertę?
0
2019-04-17 07:45 0

J.

Jagoda .....

49

W przypadku podwykonawstwa należy pamiętać, że na mocy Kodeksu Cywilnego (art. 647 [1]) wykonawca może zgłosić podwykonawcę także w trwania umowy. Zakres zadań powierzonych podwykonawcy również może ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Istotność podwykonawstwa w ofercie zachodzi, w mojej opinii, jedynie w przypadku robót budowlanych, gdzie stosujemy odwrócony VAT.
W opisanym przypadku nie traktowałabym tego jako zmiana oferty i nie odrzuciłabym oferty.
W przypadku podwykonawstwa należy pamiętać, że na mocy Kodeksu Cywilnego (art. 647 [1]) wykonawca może zgłosić podwykonawcę także w trwania umowy. Zakres zadań powierzonych podwykonawcy również może ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Istotność podwykonawstwa w ofercie zachodzi, w mojej opinii, jedynie w przypadku robót budowlanych, gdzie stosujemy odwrócony VAT. W opisanym przypadku nie traktowałabym tego jako zmiana oferty i nie odrzuciłabym oferty.
0
2019-04-17 08:31 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy