Forum


Powrót Firmy z jednej Grupy kapitałowej w tym samym postępowaniu

A.

Anna .....

1

Czy firmy z jednej grupy kapitałowej mogą złożyć wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu?
Czy firmy z jednej grupy kapitałowej mogą złożyć wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu?
1
2016-09-20 06:22 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 979

Mogą, ale muszą przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Mogą, ale muszą przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
1
2016-09-20 07:23 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy