Forum


Powrót opinia bankowa

KS

Katarzyna Sobolewska

0

Witam!
w postępowaniu wykonawca winien był przedłożyć opinię bankową wystawioną nie wcześniej niż na 3 miesiące od terminu składania ofert. Czy okres 3 miesięcy jest tożsamy z okresem, za który powinien wypowiedzieć się bank? wykonawca przedłożył opinię wystawioną 2,5 miesiąca przed upływem terminu składania ofert, ale bank wypowiada się za okres wcześniejszy niż 3 miesiące. Co w takiej sytuacji? Moze jakies wyroki KIO dla przykładu. Dziękuję
Witam! w postępowaniu wykonawca winien był przedłożyć opinię bankową wystawioną nie wcześniej niż na 3 miesiące od terminu składania ofert. Czy okres 3 miesięcy jest tożsamy z okresem, za który powinien wypowiedzieć się bank? wykonawca przedłożył opinię wystawioną 2,5 miesiąca przed upływem terminu składania ofert, ale bank wypowiada się za okres wcześniejszy niż 3 miesiące. Co w takiej sytuacji? Moze jakies wyroki KIO dla przykładu. Dziękuję
0
2016-09-20 06:33 0

Ł.

Łucja .....

0

Po nowelizacji jest ZMIANA - zgodnie z nowym Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, możemy wymagać informacji banku potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
Po nowelizacji jest ZMIANA - zgodnie z nowym Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, możemy wymagać informacji banku potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
1
2016-09-20 07:09 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy