Forum


Powrót unieważnienie po odrzucenie oferty najtańszej

H.

Halina .....

0

Taka sytuacja : 2 oferty w PN, procedura odwrócona z 24aa Pzp. Pierwsza oferta poniżej kwoty przeznaczenia, druga wyższa o 28 tysięcy. Pierwsza niezgodna z siwz- do odrzucenia z art. 89 ust. 1 pkt. 2 pzp. Druga za wysoka i nie będzie więcej pieniędzy. Czyli tak : 1) odrzucić 1 -szą ofertę, 2) poczekać 5 dni na odwołanie, 3) po czym unieważnić postępowanie bez badania i oceny oferty drugiej ?
Taka sytuacja : 2 oferty w PN, procedura odwrócona z 24aa Pzp. Pierwsza oferta poniżej kwoty przeznaczenia, druga wyższa o 28 tysięcy. Pierwsza niezgodna z siwz- do odrzucenia z art. 89 ust. 1 pkt. 2 pzp. Druga za wysoka i nie będzie więcej pieniędzy. Czyli tak : 1) odrzucić 1 -szą ofertę, 2) poczekać 5 dni na odwołanie, 3) po czym unieważnić postępowanie bez badania i oceny oferty drugiej ?
0
2019-04-17 12:47 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 859

Oceniamy zawsze obie (nawet w odwróconej). Cyt. ze strony UZP: "W pierwszej kolejności dokonuje on oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), dokonuje oceny podmiotowej wykonawcy, tj. bada oświadczenie wstępne, a następnie żąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp."
W opisanym przez panią przypadku nie trzeba wzywać drugiego w rankingu do złożenia dokumentów bo postepowanie i tak podlega unieważnieniu.
Oceniamy zawsze obie (nawet w odwróconej). Cyt. ze strony UZP: "W pierwszej kolejności dokonuje on oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), dokonuje oceny podmiotowej wykonawcy, tj. bada oświadczenie wstępne, a następnie żąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp." W opisanym przez panią przypadku nie trzeba wzywać drugiego w rankingu do złożenia dokumentów bo postepowanie i tak podlega unieważnieniu.
0
2019-04-17 13:10 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy