Forum


Powrót ponowna ocena ofert?

A.

Anna .....

2

Witam
W postępowaniu powyżej progów, po wysłaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jedna z firm złożyła pismo o niezgodności wybranej oferty z siwz (nie złożyła odwołania). Po przeanalizowaniu pisma, komisja przetargowa uznała zarzuty za zasadne. Jak Zamawiający ma postąpić w takiej sytuacji, kiedy nie zostało wniesione odwołanie, a zrzuty są istotne i powodują odrzucenie wybranej oferty.
Witam W postępowaniu powyżej progów, po wysłaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jedna z firm złożyła pismo o niezgodności wybranej oferty z siwz (nie złożyła odwołania). Po przeanalizowaniu pisma, komisja przetargowa uznała zarzuty za zasadne. Jak Zamawiający ma postąpić w takiej sytuacji, kiedy nie zostało wniesione odwołanie, a zrzuty są istotne i powodują odrzucenie wybranej oferty.
0
2019-04-17 14:35 0

J.

Justyna .....

Fachowiec 653

Unieważnić wybór oferty i dokonać ponownej oceny ofert.
Unieważnić wybór oferty i dokonać ponownej oceny ofert.
0
2019-04-17 14:52 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy