Forum


Powrót Lista złożonych ofert na MiniPortalu a faktyczna liczba ofert

K.

Katarzyna .....

Fachowiec 621

Zamawiający prowadzi postępowanie powyżej progów unijnych, gdzie składanie ofert odbywało się przez MiniPortal. Zgodnie z zestawieniem z MiniPortalu w postepowaniu wpłynęło 15 ofert. Zamawiający przystąpił do sesji otwarcia ofert w obecności wykonawców. W przypadku dwóch ofert napotkał na następujące problemy:
1. Jedna z ofert została odszyfrowana, jednak w folderze zip. znajdowały się same pliki z podpisami kwalifikowanymi, bez formularza oferty i JEDZ, w związku z czym niemożliwym było odczytanie oferty.
Czy w takim przypadku zamawiający powinien umieścić informację o ofercie zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, skoro de facto tej oferty nie ma? Czy należy odnotować taki fakt w protokole z postępowania, jeśli tak to w której sekcji?
2. Zamawiający nie był w stanie odszyfrować drugiej z ofert, a co za tym idzie nie mógł jej otworzyć. W związku z czym zwrócił się do MiniPortalu o wyjaśnienie tej kwestii i uzyskał odpowiedź, że „plik z ofertą został podwójnie zaszyfrowany. W takiej sytuacji Zamawiający nie ma możliwości jej odszyfrowania i odczytania”.
Czy w takim przypadku zamawiający powinien umieścić informację o ofercie zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, skoro de facto tej oferty nie ma? Czy należy odnotować taki fakt w protokole z postępowania, jeśli tak to w której sekcji?
Jak traktować takie oferty, które pojawiają się na MiniPortalu jako złożone, a pliki nie zawierają oferty albo są błędnie zaszyfrowane, co uniemożliwia ich otwarcie?
Na marginesie dodaję, że było to postępowanie, w którym dopuszczono składanie ofert częściowych, w związku z tym Zamawiający nie posiada wiedzy, na którą część powyższe oferty zostały złożone.
Zamawiający prowadzi postępowanie powyżej progów unijnych, gdzie składanie ofert odbywało się przez MiniPortal. Zgodnie z zestawieniem z MiniPortalu w postepowaniu wpłynęło 15 ofert. Zamawiający przystąpił do sesji otwarcia ofert w obecności wykonawców. W przypadku dwóch ofert napotkał na następujące problemy: 1. Jedna z ofert została odszyfrowana, jednak w folderze zip. znajdowały się same pliki z podpisami kwalifikowanymi, bez formularza oferty i JEDZ, w związku z czym niemożliwym było odczytanie oferty. Czy w takim przypadku zamawiający powinien umieścić informację o ofercie zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, skoro de facto tej oferty nie ma? Czy należy odnotować taki fakt w protokole z postępowania, jeśli tak to w której sekcji? 2. Zamawiający nie był w stanie odszyfrować drugiej z ofert, a co za tym idzie nie mógł jej otworzyć. W związku z czym zwrócił się do MiniPortalu o wyjaśnienie tej kwestii i uzyskał odpowiedź, że „plik z ofertą został podwójnie zaszyfrowany. W takiej sytuacji Zamawiający nie ma możliwości jej odszyfrowania i odczytania”. Czy w takim przypadku zamawiający powinien umieścić informację o ofercie zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, skoro de facto tej oferty nie ma? Czy należy odnotować taki fakt w protokole z postępowania, jeśli tak to w której sekcji? Jak traktować takie oferty, które pojawiają się na MiniPortalu jako złożone, a pliki nie zawierają oferty albo są błędnie zaszyfrowane, co uniemożliwia ich otwarcie? Na marginesie dodaję, że było to postępowanie, w którym dopuszczono składanie ofert częściowych, w związku z tym Zamawiający nie posiada wiedzy, na którą część powyższe oferty zostały złożone.
0
2019-04-17 14:58 0

W.

Wojciech .....

Fachowiec 597

Nie czynisz żadnych czynnosci postepowania do tych ofert bo są nieprawidłowo złożone. W związku z tym oferta taka nie istnieje.
Nie czynisz żadnych czynnosci postepowania do tych ofert bo są nieprawidłowo złożone. W związku z tym oferta taka nie istnieje.
0
2019-04-18 11:11 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy