Forum


Powrót Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

K.

Katarzyna .....

26

W BZP umieściłam ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, a teraz muszę dokonać jeszcze raz zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu i nie wiem czy w informacji o zmienianym ogłoszenia powinnam wpisać numer i datę pierwotnego ogłoszenia o zamówieniu czy też ogłoszenia o zmianie ogłoszenia?
Zaznaczę, że muszę zmienić po raz drugi opis przedmiotu zamówienia, co było już zmieniane w pierwszym ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia
oraz dodatkowo muszę zmienić termin składnia ofert?
W BZP umieściłam ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, a teraz muszę dokonać jeszcze raz zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu i nie wiem czy w informacji o zmienianym ogłoszenia powinnam wpisać numer i datę pierwotnego ogłoszenia o zamówieniu czy też ogłoszenia o zmianie ogłoszenia? Zaznaczę, że muszę zmienić po raz drugi opis przedmiotu zamówienia, co było już zmieniane w pierwszym ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia oraz dodatkowo muszę zmienić termin składnia ofert?
0
2019-04-18 10:46 0

A.

Aneta .....

Fachowiec 111

u mnie się daje datę pierwotną ogłoszenia
u mnie się daje datę pierwotną ogłoszenia
0
2019-04-18 10:56 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy