Forum


Powrót negocjacje z ogłoszeniem

K.

Katarzyna .....

1

Witam,
Mam do Państwa pytanie, czy w trybie negocjacji z ogłoszeniem, Zamawiający może jednocześnie zaprosić Wykonawców do złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z ofertą wstępną? Czy konieczne jest rozdzielenie tych dwóch etapów?
Witam, Mam do Państwa pytanie, czy w trybie negocjacji z ogłoszeniem, Zamawiający może jednocześnie zaprosić Wykonawców do złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z ofertą wstępną? Czy konieczne jest rozdzielenie tych dwóch etapów?
0
2019-04-19 09:28 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 846

https://www.portalzp.pl/n/negocjacje-z-ogloszeniem-8787.html
https://www.portalzp.pl/n/negocjacje-z-ogloszeniem-8787.html
0
2019-04-19 11:09 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy