Forum


Powrót Zmiana zaoferowanego sprzętu po podpisaniu umowy

M.

Magdalena .....

0

Udzieliliśmy zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Po wyborze najkorzystniejszej oferty podpisaliśmy umowę z wykonawcą. Przedmiotem zamówienia była dostawa sprzętu komputerowego. Wykonawca poinformował nas, iż zaprzestano produkcji jednej z drukarek z oferty i że dostarczy sprzęt o lepszych parametrach. Jak w takiej sytuacji powinniśmy postąpić? Czy konieczne jest udzielenie nowego zamówienia?
Udzieliliśmy zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Po wyborze najkorzystniejszej oferty podpisaliśmy umowę z wykonawcą. Przedmiotem zamówienia była dostawa sprzętu komputerowego. Wykonawca poinformował nas, iż zaprzestano produkcji jednej z drukarek z oferty i że dostarczy sprzęt o lepszych parametrach. Jak w takiej sytuacji powinniśmy postąpić? Czy konieczne jest udzielenie nowego zamówienia?
0
2019-04-25 09:48 0

M.

Monika .....

8

A została przewidziana na etapie postępowania taka zmiana umowy? (ja we wzorze umowy dopuszczałam zmianę umowy w takim przypadku). Jeżeli nie ma to moim zdaniem trzeba rozwiązać umowę.
A została przewidziana na etapie postępowania taka zmiana umowy? (ja we wzorze umowy dopuszczałam zmianę umowy w takim przypadku). Jeżeli nie ma to moim zdaniem trzeba rozwiązać umowę.
0
2019-04-25 10:09 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy