Forum


Powrót prawie jednakowe oferty

B.

Bogumiła .....

0

na przetarg: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego do wysokości 25.000.000,00 PLN z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek dostaliśmy dwie oferty o jednakowej marży, jednak cena oferty różni się groszem.
Co powinien zrobić zamawiający, wezwać do wyjaśnień, jak zostały przygotowane wyliczenia ceny a tym samym zaokrąglenia?
Czy od razu wybrać ofertę z niższą o 1 grosz ceną. Czy od razu dogrywkę?
Dodam, że ilość punktów jest taka sama.
na przetarg: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego do wysokości 25.000.000,00 PLN z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek dostaliśmy dwie oferty o jednakowej marży, jednak cena oferty różni się groszem. Co powinien zrobić zamawiający, wezwać do wyjaśnień, jak zostały przygotowane wyliczenia ceny a tym samym zaokrąglenia? Czy od razu wybrać ofertę z niższą o 1 grosz ceną. Czy od razu dogrywkę? Dodam, że ilość punktów jest taka sama.
0
2019-04-25 12:02 0

J.

Jagoda .....

49

Wyjaśnienia wykonawców co do wyliczenia ceny nie powinny wpłynąć na wartość oferty, bo byłoby to negocjowanie oferty. Także wyjaśnianie niczego nie zmieni.
Często w SIWZ jest zapis, że przy tej samej liczbie puntów decyduje najniższa cena. Jeśli u Pani był taki zapis, można dokonać wyboru.
Jeśli mamy tylko punktację i obie oferty uzyskały tyle samo punktów, należy zrobić dogrywkę.
Wyjaśnienia wykonawców co do wyliczenia ceny nie powinny wpłynąć na wartość oferty, bo byłoby to negocjowanie oferty. Także wyjaśnianie niczego nie zmieni. Często w SIWZ jest zapis, że przy tej samej liczbie puntów decyduje najniższa cena. Jeśli u Pani był taki zapis, można dokonać wyboru. Jeśli mamy tylko punktację i obie oferty uzyskały tyle samo punktów, należy zrobić dogrywkę.
0
2019-04-25 12:12 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy