Forum


Powrót wykaz robót budowlanych

S.

Sylwia .....

3

Zamawiający postawił warunek, wykonania roboty budowlanej w zakres której wchodziły następujące branże: sanitarną, konstrukcyjno - budowlaną, elektryczna i teletechniczną. Ponadto określił minimalną kubaturę brutto budynku.
Biorąc powyższe pod uwagę, czy Zamawiający może w wykazie wykonanych robót budowlanych żądać od Wykonawcy przedstawienia dodatkowo innych informacji, niż wskazane w rozporządzeniu o dokumentach. tj. np. podanie kubatury brutto budynku, podanie występujących w tej robocie branż, czy wykaz wykonanych robót budowlanych musi zawierać jedynie informację podane w rozporządzeniu o dokumentach tj. rodzaj, wartość , daty, miejsca wykonania i podmioty na rzecz których były wykonane?
Zamawiający postawił warunek, wykonania roboty budowlanej w zakres której wchodziły następujące branże: sanitarną, konstrukcyjno - budowlaną, elektryczna i teletechniczną. Ponadto określił minimalną kubaturę brutto budynku. Biorąc powyższe pod uwagę, czy Zamawiający może w wykazie wykonanych robót budowlanych żądać od Wykonawcy przedstawienia dodatkowo innych informacji, niż wskazane w rozporządzeniu o dokumentach. tj. np. podanie kubatury brutto budynku, podanie występujących w tej robocie branż, czy wykaz wykonanych robót budowlanych musi zawierać jedynie informację podane w rozporządzeniu o dokumentach tj. rodzaj, wartość , daty, miejsca wykonania i podmioty na rzecz których były wykonane?
0
2019-04-25 15:08 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Rozporządzenie wskazuje podstawowe wymagania. Nie określa dokładnie jakie wymagania rodzajowe/opisane ma nam wykazać Wykonawca. Jeżeli kubatura jest niezbędna do potwierdzenia posiadanego doświadczenia to min. parametr podajecie w opisie warunku - odpowiednio Wykonawca przy opisie wykonanej roboty wpisuje kubaturę wykonanej RB.
Branże: raczej w doświadczeniu określamy rodzaj zrealizowanych robót.
W wykazie osób, czyli posiadanym potencjale Wykonawcy, możemy opisać jakie osoby/kierownicy robót muszą być dostępne przez Wykonawcę na etapie realizacji zamówienia. Wówczas wskazujemy np. wymagane uprawnienia z danej branży.
Wszystko zależy od rodzaju zamówienia.
Rozporządzenie wskazuje podstawowe wymagania. Nie określa dokładnie jakie wymagania rodzajowe/opisane ma nam wykazać Wykonawca. Jeżeli kubatura jest niezbędna do potwierdzenia posiadanego doświadczenia to min. parametr podajecie w opisie warunku - odpowiednio Wykonawca przy opisie wykonanej roboty wpisuje kubaturę wykonanej RB. Branże: raczej w doświadczeniu określamy rodzaj zrealizowanych robót. W wykazie osób, czyli posiadanym potencjale Wykonawcy, możemy opisać jakie osoby/kierownicy robót muszą być dostępne przez Wykonawcę na etapie realizacji zamówienia. Wówczas wskazujemy np. wymagane uprawnienia z danej branży. Wszystko zależy od rodzaju zamówienia.
0
2019-04-25 15:36 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy