Forum


Powrót projekt - wynagrodzenie ryczałtowe

J.

Jagoda .....

49

Zamawiający w treści umowy na usługi projektowe (tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony) zapisał, że wynagrodzenie jest ryczałtowe i obejmuje wszelkie ewentualne dodatkowe koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia - taki zapis wytrych, dość popularny i nawet całkiem oczywisty ze względów przepisów o wynagrodzeniu ryczałtowym wynikających z Kodeksu Cywilnego.
W nazwie zamówienia i w treści opisu przedmiotu zamówienia zamawiający zaznacza wyraźnie, że przedmiotem zamówienia jest dokumentacja (projekt + kosztorys + stwiorb) wraz z decyzją pozwolenie na budowę i pozwoleniem konserwatorskim (remont obiektu pod opieką konserwatora). OPZ nie precyzuje branż, ale zawiera cenną informację, że zamawiający nie posiada inwentaryzacji i że wykonawca musi taką inwentaryzację wykonać.
W trakcie realizacji umowy wykonawca przedstawia konserwatorowi zabytków swoją koncepcję a konserwator wzywa wykonawcę do wykonania projektu instalacji odgromowej.
Wykonawca twierdzi, że instalacji odgromowej wcześniej na budynku nie było, więc nie podlega pod remont. Z drugiej strony to dość oczywiste, że obiekt drewniany i to zabytek taką instalację powinien posiadać - ustawa Prawo budowlane + rozporządzenie + normy.
Wykonawca twierdzi, że to robota dodatkowa. Według mnie jest wpisana w umowę, bo bez tej instalacji wykonawca nie uzyska pozwolenia konserwatorskiego, a następnie pozwolenia na budowę, czyli de facto nie wykona w pełni zamówienia.
Proszę o Państwa opinię w tej sprawie. Dodam, że OPZ jest dość ogólny, nie ma żadnej załączonej dokumentacji architektonicznej, bo zamawiający takiej nie posiadał.
Zamawiający w treści umowy na usługi projektowe (tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony) zapisał, że wynagrodzenie jest ryczałtowe i obejmuje wszelkie ewentualne dodatkowe koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia - taki zapis wytrych, dość popularny i nawet całkiem oczywisty ze względów przepisów o wynagrodzeniu ryczałtowym wynikających z Kodeksu Cywilnego. W nazwie zamówienia i w treści opisu przedmiotu zamówienia zamawiający zaznacza wyraźnie, że przedmiotem zamówienia jest dokumentacja (projekt + kosztorys + stwiorb) wraz z decyzją pozwolenie na budowę i pozwoleniem konserwatorskim (remont obiektu pod opieką konserwatora). OPZ nie precyzuje branż, ale zawiera cenną informację, że zamawiający nie posiada inwentaryzacji i że wykonawca musi taką inwentaryzację wykonać. W trakcie realizacji umowy wykonawca przedstawia konserwatorowi zabytków swoją koncepcję a konserwator wzywa wykonawcę do wykonania projektu instalacji odgromowej. Wykonawca twierdzi, że instalacji odgromowej wcześniej na budynku nie było, więc nie podlega pod remont. Z drugiej strony to dość oczywiste, że obiekt drewniany i to zabytek taką instalację powinien posiadać - ustawa Prawo budowlane + rozporządzenie + normy. Wykonawca twierdzi, że to robota dodatkowa. Według mnie jest wpisana w umowę, bo bez tej instalacji wykonawca nie uzyska pozwolenia konserwatorskiego, a następnie pozwolenia na budowę, czyli de facto nie wykona w pełni zamówienia. Proszę o Państwa opinię w tej sprawie. Dodam, że OPZ jest dość ogólny, nie ma żadnej załączonej dokumentacji architektonicznej, bo zamawiający takiej nie posiadał.
0
2019-04-26 08:03 0

W.

Wojciech .....

Fachowiec 504

Ja mam zapisy typu:
Projektant wykona oprócz dokumentacji niezbędnej Zamawiającemu, opracowania niezbędne do uzyskania innych opinii i pozwoleń aż do ostatecznego zyskania decyzji pozwolenia na budowę. Teoretycznie Projektant powinien orientować się w zakresie tych prac, jednak co do konserwatora to ja mam sam do niego negatyne nastawienie bo czasem wymagają cudów. Sam prowadzę z nimi potyczki. Kiedyś chcieli aby im wskazać KOLOR kamienia do wykonania nawierzchni "półwgłebnej" na stanowisku. Reasumując Projektant powinien wykonać dokumenty niezbedne do zakończenia zadania skoro wiedział, że musi go uzgodnić z konserwatorem
Ja mam zapisy typu: Projektant wykona oprócz dokumentacji niezbędnej Zamawiającemu, opracowania niezbędne do uzyskania innych opinii i pozwoleń aż do ostatecznego zyskania decyzji pozwolenia na budowę. Teoretycznie Projektant powinien orientować się w zakresie tych prac, jednak co do konserwatora to ja mam sam do niego negatyne nastawienie bo czasem wymagają cudów. Sam prowadzę z nimi potyczki. Kiedyś chcieli aby im wskazać KOLOR kamienia do wykonania nawierzchni "półwgłebnej" na stanowisku. Reasumując Projektant powinien wykonać dokumenty niezbedne do zakończenia zadania skoro wiedział, że musi go uzgodnić z konserwatorem
0
2019-04-26 12:07 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy