Forum


Powrót Forma pełnomocnictwa w ofercie składanej elektronicznie

K.

Katarzyna .....

26

Czy Zamawiający winien uznać pełnomocnictwo złożone przez Wykonawcę w formie kopii (skanu) dokumentu wystawionego przez notariusza (forma pisemna dokumentu zamieniona na elektroniczną) i podpisana przez Wykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym?
Czy Zamawiający winien uznać pełnomocnictwo złożone przez Wykonawcę w formie kopii (skanu) dokumentu wystawionego przez notariusza (forma pisemna dokumentu zamieniona na elektroniczną) i podpisana przez Wykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym?
0
2019-04-26 09:26 0

M.

Marzena .....

8

Dokument pełnomocnictwa powinien zostać złożony w oryginale i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem ale również elektronicznie.
Dokument pełnomocnictwa powinien zostać złożony w oryginale i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem ale również elektronicznie.
0
2019-04-26 09:33 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy