Forum


Powrót Zobowiązanie podmiotu trzeciego

M.

Monika .....

23

Wykonawca dołączył do oferty zobowiązanie pomiotu trzeciego podpisane przez ten podmiot jako skan (pdf) i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym wykonawcy. Wiadomo, że zobowiązanie powinno być podpisane przez podmiot trzeci. W związku z tym:
1. zobowiązanie powinno być w oryginale czy może być też kopia? są różne opinie na ten temat. Moim zdaniem powinno być w oryginale
2. czy jeśli wykonawca nie jest najkorzystniejszy to nie muszę badać tego zobowiązania (nic z nim nie robić)? - stosowana procedura odwrócona
3. na jakim etapie badać to zobowiązanie? tj. czy po weryfikacji wszystkich ofert pod względem odrzucenia (omyłki, wyjaśnienia dotyczące wyliczenia ceny - jeśli będzie taka konieczność, wyjaśnienia treści oferty) i zrobieniu rankingu ofert gdzie badam tylko najkorzystniejszego i przed wezwaniem do złożenia dokumentów
Wykonawca dołączył do oferty zobowiązanie pomiotu trzeciego podpisane przez ten podmiot jako skan (pdf) i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym wykonawcy. Wiadomo, że zobowiązanie powinno być podpisane przez podmiot trzeci. W związku z tym: 1. zobowiązanie powinno być w oryginale czy może być też kopia? są różne opinie na ten temat. Moim zdaniem powinno być w oryginale 2. czy jeśli wykonawca nie jest najkorzystniejszy to nie muszę badać tego zobowiązania (nic z nim nie robić)? - stosowana procedura odwrócona 3. na jakim etapie badać to zobowiązanie? tj. czy po weryfikacji wszystkich ofert pod względem odrzucenia (omyłki, wyjaśnienia dotyczące wyliczenia ceny - jeśli będzie taka konieczność, wyjaśnienia treści oferty) i zrobieniu rankingu ofert gdzie badam tylko najkorzystniejszego i przed wezwaniem do złożenia dokumentów
0
2019-04-26 14:36 0

M.

Monika .....

8

Zgodnie z Rozporządzeniem o dokumentach par. 14 ust. 2 "Dokumenty lub oświadczenia o których mowa w rozporządzeniu, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem." Zapisy odnośnie potencjału podmiotu trzeciego znajdują się w par. 9.
Zgodnie z Rozporządzeniem o dokumentach par. 14 ust. 2 "Dokumenty lub oświadczenia o których mowa w rozporządzeniu, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem." Zapisy odnośnie potencjału podmiotu trzeciego znajdują się w par. 9.
0
2019-04-29 09:35 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy