Forum


Powrót Proszę o pomoc! niezamieszczenie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia

W.

Wioleta .....

2

Witam, proszę o pomoc.. nie zamieściłam ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w BZP, jednak Wykonawcy zostali o tym poinformowani gdyż w odpowiedzi na jedno z pytań było o zmianie terminu. Tym samym Wykonawcy złożyli oferty w stosownym czasie. jak się bronić? Bo mam zarzut naruszenia art. 38 ust. 4a pkt 1 Pzp.
Witam, proszę o pomoc.. nie zamieściłam ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w BZP, jednak Wykonawcy zostali o tym poinformowani gdyż w odpowiedzi na jedno z pytań było o zmianie terminu. Tym samym Wykonawcy złożyli oferty w stosownym czasie. jak się bronić? Bo mam zarzut naruszenia art. 38 ust. 4a pkt 1 Pzp.
0
2019-04-29 10:10 0

J.

Jagoda .....

49

brak ogłoszenia = naruszenie
jeśli to kwestia korekty dofinansowania lub pomniejszenia wydatków kwalifikowalnych -
Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień
tabela stanowiąca załącznik do rozporządzenia
z punktu 1 można zejść na pkt 2 - opublikowanie na stronie jest tam wymienione jako zapewnienie odpowiedniego poziomu upublicznienia

dodam tylko, że ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nie ma w taryfikatorze, więc traktuje się je analogicznie jak ogłoszenia o zamówieniu, przynajmniej w mojej opinii
brak ogłoszenia = naruszenie jeśli to kwestia korekty dofinansowania lub pomniejszenia wydatków kwalifikowalnych - Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień tabela stanowiąca załącznik do rozporządzenia z punktu 1 można zejść na pkt 2 - opublikowanie na stronie jest tam wymienione jako zapewnienie odpowiedniego poziomu upublicznienia dodam tylko, że ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nie ma w taryfikatorze, więc traktuje się je analogicznie jak ogłoszenia o zamówieniu, przynajmniej w mojej opinii
0
2019-04-29 10:18 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy