Forum


Powrót Odstąpienie od wezwania dot, rażąco niskiej ceny w zw. z art. 90 ust. 1a pkt. 1 Pzp

M.

Mariusz .....

14

Witam

Postępowanie poniżej progów unijnych.
Zamierzam odstąpić od wezwania dot. rażąco niskiej ceny, ponieważ jedna z ofert spowodowała, że po wyliczeniu średniej arytmetycznej każda najwyżej oceniona oferta odbiega o ponad 30% więc kwalifikuje się do wezwania do wyjaśnień w związku z rażąco niską ceną. Nadmienię, że "TA" oferta wśród złożonych 7 na poszczególne zadania odbiega od wartości szacunkowej o następujące wartości procentowe w 8 zadaniach : 268% ; 176% ; 210% ; 472% ; 352% ; 176% ; 224% ; 331%. Po przeprowadzeniu symulacji bez udziału tej oferty wychodzi, że żadna z aktualnie najwyżej ocenionej nie odbiega o ponad 30% od średniej arytmetycznej, więc myślałem o odstąpieniu od wezwania na mocy zapisu art. 90 ust. 1a pkt. 1 pzp, czyli, że okoliczności są oczywiste i nie wymaga to wyjaśnienia.
Co myślicie o takim rozwiązaniu?
Witam Postępowanie poniżej progów unijnych. Zamierzam odstąpić od wezwania dot. rażąco niskiej ceny, ponieważ jedna z ofert spowodowała, że po wyliczeniu średniej arytmetycznej każda najwyżej oceniona oferta odbiega o ponad 30% więc kwalifikuje się do wezwania do wyjaśnień w związku z rażąco niską ceną. Nadmienię, że "TA" oferta wśród złożonych 7 na poszczególne zadania odbiega od wartości szacunkowej o następujące wartości procentowe w 8 zadaniach : 268% ; 176% ; 210% ; 472% ; 352% ; 176% ; 224% ; 331%. Po przeprowadzeniu symulacji bez udziału tej oferty wychodzi, że żadna z aktualnie najwyżej ocenionej nie odbiega o ponad 30% od średniej arytmetycznej, więc myślałem o odstąpieniu od wezwania na mocy zapisu art. 90 ust. 1a pkt. 1 pzp, czyli, że okoliczności są oczywiste i nie wymaga to wyjaśnienia. Co myślicie o takim rozwiązaniu?
0
2019-04-29 11:14 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

W ostatnim informatorze UZP jest wyrok KIO dotyczący odstąpienia od wzywania do wyjaśnienia RNC w przypadku gdy jedna ofert w sposób sztuczny zawyża średnią.
W ostatnim informatorze UZP jest wyrok KIO dotyczący odstąpienia od wzywania do wyjaśnienia RNC w przypadku gdy jedna ofert w sposób sztuczny zawyża średnią.
0
2019-04-29 11:50 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy