Forum


Powrót otwarcie ofert w miniportalu

I.

Ilona .....

3

Proszę o pomoc, po raz pierwszy będę otwierać oferty w procedurze elektronicznej. W związku z tym mam pytanie czy przed publicznym otwarciem ofert mogę dokonać pewnych czynności tj. np pobrać zaszyfrowaną ofertę, pobrać klucz publiczny, wprowadzić zaszyfrowany plik(ofertę), wprowadzić klucz publiczny? A na jawnej cześć otwarcia ofert dokonać jedynie odszyfrowania ofert?
Proszę o pomoc, po raz pierwszy będę otwierać oferty w procedurze elektronicznej. W związku z tym mam pytanie czy przed publicznym otwarciem ofert mogę dokonać pewnych czynności tj. np pobrać zaszyfrowaną ofertę, pobrać klucz publiczny, wprowadzić zaszyfrowany plik(ofertę), wprowadzić klucz publiczny? A na jawnej cześć otwarcia ofert dokonać jedynie odszyfrowania ofert?
0
2019-04-30 08:55 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Oferty z ePUPAu można ściągać i zapisywać na dysku (np. folder dla danego postępowania) na bieżąco. Podobnie jak w ofertach papierowych: mogły sobie leżeć w sekretariacie i być odebrane po terminie na składanie ofert lub odbierane sukcesywnie wg ich wpływu (najczęściej regulują to wewnętrzne rozporządzenia).
Możesz dodatkowo z miniPortalu ściagnąć w pdf listę złożonych ofert (merytorycznie kiepski dokument bo często trudno wyczytać kto złożył ofertę).
Klucz publiczny jest potrzebny tylko do zaszyfrowania oferty.
Do odszyfrowania ściągasz klucz prywatny - będzie dostępny po terminie na otwarcie ofert.
Czynności pozostałe: odszyfrowanie i otwarcie ofert wykonujemy po terminie na otwarcie ofert - na sesji otwarcia. W programie nie dasz rady naraz wprowadzić kilka ofert - oferty wczytuje się kolejno, wg daty/godziny ich wpływu (podobnie jak przy papierowych).
Oferty z ePUPAu można ściągać i zapisywać na dysku (np. folder dla danego postępowania) na bieżąco. Podobnie jak w ofertach papierowych: mogły sobie leżeć w sekretariacie i być odebrane po terminie na składanie ofert lub odbierane sukcesywnie wg ich wpływu (najczęściej regulują to wewnętrzne rozporządzenia). Możesz dodatkowo z miniPortalu ściagnąć w pdf listę złożonych ofert (merytorycznie kiepski dokument bo często trudno wyczytać kto złożył ofertę). Klucz publiczny jest potrzebny tylko do zaszyfrowania oferty. Do odszyfrowania ściągasz klucz prywatny - będzie dostępny po terminie na otwarcie ofert. Czynności pozostałe: odszyfrowanie i otwarcie ofert wykonujemy po terminie na otwarcie ofert - na sesji otwarcia. W programie nie dasz rady naraz wprowadzić kilka ofert - oferty wczytuje się kolejno, wg daty/godziny ich wpływu (podobnie jak przy papierowych).
0
2019-04-30 09:47 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy