Forum


Powrót Rażąco niska cena - proszę o pomoc

M.

Malwina .....

24

Prośba mam dylemat : szacunkowa wartość zamówienia opiewa na ponad 1 mln złotych powiększona o wartość VAT czyli brutto, Zamawiaczy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 640 tys. złotych, czyli 60% szacunkowej wartości zamówienia. oferta opiewa też na kwotę około 614 tys. złotych i teraz wynika z tego, że oferta w stosunku do szacunkowej wartości zamówienia jest poniżej 30% wartości zamówienia i co powinnam badać rażąco niską cenę skora sama przeznaczam kwotę na realizację zamówienia niższą o ponad 30% od wartości zamówienia ? Dodam, że oferta nie jest niższa o 30% o średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Czy powinnam w tym przypadku badać rnc ???
Prośba mam dylemat : szacunkowa wartość zamówienia opiewa na ponad 1 mln złotych powiększona o wartość VAT czyli brutto, Zamawiaczy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 640 tys. złotych, czyli 60% szacunkowej wartości zamówienia. oferta opiewa też na kwotę około 614 tys. złotych i teraz wynika z tego, że oferta w stosunku do szacunkowej wartości zamówienia jest poniżej 30% wartości zamówienia i co powinnam badać rażąco niską cenę skora sama przeznaczam kwotę na realizację zamówienia niższą o ponad 30% od wartości zamówienia ? Dodam, że oferta nie jest niższa o 30% o średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Czy powinnam w tym przypadku badać rnc ???
0
2019-05-06 11:48 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 987

W tym przypadku powinno się badać RNC, ponieważ ustawa PZP w art. 90 ust. 1a wyraźnie określa przypadki kiedy należy stosować wezwanie. Natomiast dziwię się bardzo zamawiającemu w tym przypadku że wartość szacunkową oszacował na kwotę ponad 1 mln zł (jak rozumiem z należytą starannością i zgodnie z ustawą PZP), natomiast zamierza na to zamówienie przeznaczyć 640 tyś.
W tym przypadku powinno się badać RNC, ponieważ ustawa PZP w art. 90 ust. 1a wyraźnie określa przypadki kiedy należy stosować wezwanie. Natomiast dziwię się bardzo zamawiającemu w tym przypadku że wartość szacunkową oszacował na kwotę ponad 1 mln zł (jak rozumiem z należytą starannością i zgodnie z ustawą PZP), natomiast zamierza na to zamówienie przeznaczyć 640 tyś.
0
2019-05-06 12:14 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy