Forum


Powrót Termin związania ofertą

M.

Monika .....

27

Zamawiający wystosował do wszystkich wykonawców wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą wraz z przedłużeniem wadium. Nikt oprócz najkorzystniejszego wykonawcy nie przedłużył go (oferty tych wykonawców zostały odrzucone). Procedura się przedłużyła i najkorzystniejszy wykonawca sam przedłużył termin związania ofertą i przedłożył nowe wadium. Zamawiający dokonał wyboru oferty w ostatnim dniu przedłużonego przez wykonawcę okresu związania ofertą. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości oraz licznymi wyrokami KIO oraz opinią UZP umowę można podpisać po upływie terminu związania ofertą. A co z wadium? Jeśli wykonawca nie wniesie wadium ale podpisze umowę to będzie ok?
Zamawiający wystosował do wszystkich wykonawców wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą wraz z przedłużeniem wadium. Nikt oprócz najkorzystniejszego wykonawcy nie przedłużył go (oferty tych wykonawców zostały odrzucone). Procedura się przedłużyła i najkorzystniejszy wykonawca sam przedłużył termin związania ofertą i przedłożył nowe wadium. Zamawiający dokonał wyboru oferty w ostatnim dniu przedłużonego przez wykonawcę okresu związania ofertą. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości oraz licznymi wyrokami KIO oraz opinią UZP umowę można podpisać po upływie terminu związania ofertą. A co z wadium? Jeśli wykonawca nie wniesie wadium ale podpisze umowę to będzie ok?
0
2019-05-07 08:13 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 1042

Będzie poprawnie, jeśli będzie chciał to podpisze, ale jeśli nie to nic nie zrobicie.
Będzie poprawnie, jeśli będzie chciał to podpisze, ale jeśli nie to nic nie zrobicie.
0
2019-05-07 08:15 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy