Forum


Powrót nie złozenie oferty w postepowaniu a prawo "odwołania"?

M.

Monika .....

0

Witam,
Składaliśmy ofertę w przetargu nieograniczonym, poniżej progów, niestety oferta wpłynęła po terminie składania ofert (wina kuriera).
Wpłaciliśmy wadium, zdążyliśmy dosłać zmianę oferty (jeden załącznik cenowy, nie sam formularz oferty), którą Zamawiający otrzymał w terminie.
Pytanie:
Czy możemy poprosić o wgląd do ofert, i np. jeśli wychwycimy jakieś niezgodności w ofercie „konkurencji” to możemy napisać do Zamawiającego „donos” czy coś w tym stylu?
Czy jesteśmy stroną w tym postepowaniu? Czy nie mamy już prawa głosu? (nie chcemy pisać odwołań do KIO itp.)

dziękuję
Witam, Składaliśmy ofertę w przetargu nieograniczonym, poniżej progów, niestety oferta wpłynęła po terminie składania ofert (wina kuriera). Wpłaciliśmy wadium, zdążyliśmy dosłać zmianę oferty (jeden załącznik cenowy, nie sam formularz oferty), którą Zamawiający otrzymał w terminie. Pytanie: Czy możemy poprosić o wgląd do ofert, i np. jeśli wychwycimy jakieś niezgodności w ofercie „konkurencji” to możemy napisać do Zamawiającego „donos” czy coś w tym stylu? Czy jesteśmy stroną w tym postepowaniu? Czy nie mamy już prawa głosu? (nie chcemy pisać odwołań do KIO itp.) dziękuję
0
2019-05-07 10:16 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 987

art. 181 daje taką możliwość
art. 181 daje taką możliwość
0
2019-05-07 10:52 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy