Forum


Powrót Problem na etapie certyfikowania wydatków w Instytucji Certyfikującej - czy zaistniała szkoda potencjalna?

E.

Ewelina .....

0

Beneficjent projektu Urząd Miasta/ Szkoła we wniosku o płatność ujął wydatki w wartościach wyższych niż faktycznie poniesione z konta projektowego w związku z błędnym opisaniem listy płac dotyczącej wynagrodzeń nauczycieli, beneficjent wykazał więcej środków z dofinansowania niż wynikało to z dokumentów źródłowych ( poprawnych list płac i wyciągów bankowych) – faktycznie wynagrodzenia zostały wypłacone w prawidłowych wysokościach, nie zaszła sytuacja wypłacenia kwot wyższych niż należne. Wniosek został zatwierdzony z niniejszymi wydatkami.
Beneficjent w chwili zauważenia pomyłki dokonał stosownych korekt w kolejnym wniosku o płatność. Instytucja uznała wykazane korekty i wniosek o płatność został zweryfikowany i zatwierdzony.
Problem pojawił się na etapie certyfikowania wydatków w Instytucji Certyfikującej. Według interpretacji IC niniejsza korekta powinna stanowić nieprawidłowość.
Czy taki wydatek, który został ujęty we wniosku o płatność (wniosek został zatwierdzony i przekazany do KE) a nie został poniesiony z rachunku, a tym samym omyłka została zgłoszona przez samego Beneficjenta, sam poinformował Instytucję o swojej pomyłce, przyznał się do tego, nie dopuścił się do nieprawidłowego wydatkowania środków ponieważ środki te nie zostały fizycznie wydatkowane, należy uznać za nieprawidłowość? Czy zaistniała szkoda potencjalna?
Beneficjent projektu Urząd Miasta/ Szkoła we wniosku o płatność ujął wydatki w wartościach wyższych niż faktycznie poniesione z konta projektowego w związku z błędnym opisaniem listy płac dotyczącej wynagrodzeń nauczycieli, beneficjent wykazał więcej środków z dofinansowania niż wynikało to z dokumentów źródłowych ( poprawnych list płac i wyciągów bankowych) – faktycznie wynagrodzenia zostały wypłacone w prawidłowych wysokościach, nie zaszła sytuacja wypłacenia kwot wyższych niż należne. Wniosek został zatwierdzony z niniejszymi wydatkami. Beneficjent w chwili zauważenia pomyłki dokonał stosownych korekt w kolejnym wniosku o płatność. Instytucja uznała wykazane korekty i wniosek o płatność został zweryfikowany i zatwierdzony. Problem pojawił się na etapie certyfikowania wydatków w Instytucji Certyfikującej. Według interpretacji IC niniejsza korekta powinna stanowić nieprawidłowość. Czy taki wydatek, który został ujęty we wniosku o płatność (wniosek został zatwierdzony i przekazany do KE) a nie został poniesiony z rachunku, a tym samym omyłka została zgłoszona przez samego Beneficjenta, sam poinformował Instytucję o swojej pomyłce, przyznał się do tego, nie dopuścił się do nieprawidłowego wydatkowania środków ponieważ środki te nie zostały fizycznie wydatkowane, należy uznać za nieprawidłowość? Czy zaistniała szkoda potencjalna?
0
2019-05-07 10:50 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy