Forum


Powrót KRYTERIUM OCENY OFERT

R.

Renata .....

0

Zamawiający jako jedno z kryterium ustalił cenę na poziomie 60 %, natomiast drugie doświadczenie inspektora nadzoru na poziomie 40%
Punktacja odnośnie doświadczenia
- ilość punktów obliczona wg wzoru D=(Dmax / Dmax) x 100x37% + (Di/Dmax) x 100 x 3%
-gdzie Di doświadczenie w ofercie ocenianej „i” ( maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów dla D=40
-Dmax- doświadczenie maksymalne tj. sprawowanie nadzoru nad 3 zadaniami obejmującymi budowę drogi publicznej w tym jedno zadanie o dł. 6 km.
Moje pytanie czy faktyczna punktacja doświadczenia wg. wyżej podanego wzoru wynosi 40%
Zamawiający jako jedno z kryterium ustalił cenę na poziomie 60 %, natomiast drugie doświadczenie inspektora nadzoru na poziomie 40% Punktacja odnośnie doświadczenia - ilość punktów obliczona wg wzoru D=(Dmax / Dmax) x 100x37% + (Di/Dmax) x 100 x 3% -gdzie Di doświadczenie w ofercie ocenianej „i” ( maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów dla D=40 -Dmax- doświadczenie maksymalne tj. sprawowanie nadzoru nad 3 zadaniami obejmującymi budowę drogi publicznej w tym jedno zadanie o dł. 6 km. Moje pytanie czy faktyczna punktacja doświadczenia wg. wyżej podanego wzoru wynosi 40%
0
2019-05-07 12:22 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Nie bardzo rozumiem tego rozbicia na 37% i 3%. Być może w SIWZ jest szczegółowiej opisane, czyli doświadczenie za które można uzyskać maks. 37% i doświadczenie za które można otrzymać maks 3%.
Nie bardzo rozumiem tego rozbicia na 37% i 3%. Być może w SIWZ jest szczegółowiej opisane, czyli doświadczenie za które można uzyskać maks. 37% i doświadczenie za które można otrzymać maks 3%.
0
2019-05-08 08:02 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy