Forum


Powrót Aktualizacja planu zamówień publicznych

J.

Joanna .....

32

Kochani! Utwierdźcie mnie w przekonaniu, że na chwilę obecną nie ma obowiązku sporządzania i zamieszczania na stronie internetowej Zamawiającego aktualizacji planu zamówień publicznych. Moja prośba wynika z otrzymanego od jednostki nadrzędnej polecenia przedstawienia obowiązującego planu i opisu procedury jego zmiany (a ja nic takiego nie mam!). Słyszałam wprawdzie, że w znowelizowanej ustawie będą zapisy dotyczące konieczności aktualizacji planów, ale na dzień dzisiejszy nie ma takiego obowiązku, prawda?
Kochani! Utwierdźcie mnie w przekonaniu, że na chwilę obecną nie ma obowiązku sporządzania i zamieszczania na stronie internetowej Zamawiającego aktualizacji planu zamówień publicznych. Moja prośba wynika z otrzymanego od jednostki nadrzędnej polecenia przedstawienia obowiązującego planu i opisu procedury jego zmiany (a ja nic takiego nie mam!). Słyszałam wprawdzie, że w znowelizowanej ustawie będą zapisy dotyczące konieczności aktualizacji planów, ale na dzień dzisiejszy nie ma takiego obowiązku, prawda?
0
2019-05-07 14:13 0

J.

Justyna .....

Fachowiec 631

Zapisy odnośnie aktualizacji planu zamówień pojawią się dopiero w nowym Pzp (obecnie występują w projekcie tej ustawy), które prawdopodobnie będzie obowiązywało od stycznia 2021
Zapisy odnośnie aktualizacji planu zamówień pojawią się dopiero w nowym Pzp (obecnie występują w projekcie tej ustawy), które prawdopodobnie będzie obowiązywało od stycznia 2021
0
2019-05-07 14:35 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy