Forum


Powrót Odwrócony podatek VAT

EK

Ewelina Kołodziejska

2

Wykonawca w ofercie podał:
oferuję realizację całego przedmiotu zamówienia za łączną ryczałtową cenę ofertową (całkowite wynagrodzenie Wykonawcy uwzględniające wszystkie koszty związanie z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ):
brutto: 110.347,47,
VAT 23%: 20.634,08,
netto: 89.713,39.
Wskazał, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego. Nie wypełnił wykazu towarów i usług, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego wraz z kwotami netto. Czy Zamawiający musi wezwać wykonawcę do wyjaśnienia treści oferty w trybie art. 87 ust. 1 Pzp?
Wykonawca w ofercie podał: oferuję realizację całego przedmiotu zamówienia za łączną ryczałtową cenę ofertową (całkowite wynagrodzenie Wykonawcy uwzględniające wszystkie koszty związanie z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ): brutto: 110.347,47, VAT 23%: 20.634,08, netto: 89.713,39. Wskazał, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego. Nie wypełnił wykazu towarów i usług, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego wraz z kwotami netto. Czy Zamawiający musi wezwać wykonawcę do wyjaśnienia treści oferty w trybie art. 87 ust. 1 Pzp?
0
2019-05-07 14:50 1

J.

Joanna .....

68

Trochę to pogmatwane. Jeśli Wykonawca składa ofertę w taki sposób - to jego zapłatą jest wartość netto, Vat do uiszczenia przez Zamawiającego a do przeliczeń wobec innych ofert stosujemy brutto. Wg mnie Wykonawca pokazał wszystko czego potrzebujemy OK.:)
Trochę to pogmatwane. Jeśli Wykonawca składa ofertę w taki sposób - to jego zapłatą jest wartość netto, Vat do uiszczenia przez Zamawiającego a do przeliczeń wobec innych ofert stosujemy brutto. Wg mnie Wykonawca pokazał wszystko czego potrzebujemy OK.:)
0
2019-05-08 07:34 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy