Forum


Powrót Odpowiedź na wyjaśnienia w zakresie rażąco niskiej ceny

H.

Hubert .....

21

Dzień dobry.
Zamawiający prowadzi postępowanie na roboty budowlane powyżej progów unijnych (,,elektronicznie''). Wykonawca, który złożył jedyną ofertę w tym postępowaniu będzie wezwany do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny. Zamawiający przesyła za pośrednictwem platformy zakupowej wezwanie do złożenia wyjaśnień w formie skanu pisma podpisanego przez osobę upoważnioną.
W jakiej formie prawidłowo wykonawca powinien odpowiedzieć na to wezwanie, tzn. czy może to też być skan pisma podpisanego ręcznie przez osobę upoważnioną, a następnie opatrzony podpisem elektronicznym przez tę osobę ?
Czy jednak te wyjaśnienia powinny być sporządzone wyłącznie jako dokument elektroniczny, a następnie podpisane tylko podpisem elektronicznym osoby upoważnionej ?
Dzień dobry. Zamawiający prowadzi postępowanie na roboty budowlane powyżej progów unijnych (,,elektronicznie''). Wykonawca, który złożył jedyną ofertę w tym postępowaniu będzie wezwany do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny. Zamawiający przesyła za pośrednictwem platformy zakupowej wezwanie do złożenia wyjaśnień w formie skanu pisma podpisanego przez osobę upoważnioną. W jakiej formie prawidłowo wykonawca powinien odpowiedzieć na to wezwanie, tzn. czy może to też być skan pisma podpisanego ręcznie przez osobę upoważnioną, a następnie opatrzony podpisem elektronicznym przez tę osobę ? Czy jednak te wyjaśnienia powinny być sporządzone wyłącznie jako dokument elektroniczny, a następnie podpisane tylko podpisem elektronicznym osoby upoważnionej ?
0
2019-05-08 07:49 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Jak zapisałeś w SIWZ? Od tego zaczynamy... sprawdzamy co mamy w SIWZ i w wezwaniu (forma złożonych dokumentów).
Ponadto, skoro już ofertę można składać jako skan podpisany elektronicznie, to tym bardziej wyjaśnienia można przesłać w identycznej formie.
Jak zapisałeś w SIWZ? Od tego zaczynamy... sprawdzamy co mamy w SIWZ i w wezwaniu (forma złożonych dokumentów). Ponadto, skoro już ofertę można składać jako skan podpisany elektronicznie, to tym bardziej wyjaśnienia można przesłać w identycznej formie.
0
2019-05-08 07:58 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy