Forum


Powrót Nieprawidłowość - czy słusznie ???

E.

Ewelina .....

0

Beneficjent projektu Urząd Miasta/ Szkoła we wniosku o płatność ujął wydatki w wartościach wyższych niż faktycznie poniesione z konta projektowego w związku z błędnym opisaniem listy płac dotyczącej wynagrodzeń nauczycieli, beneficjent wykazał więcej środków z dofinansowania niż wynikało to z dokumentów źródłowych ( poprawnych list płac i wyciągów bankowych) – faktycznie wynagrodzenia zostały wypłacone w prawidłowych wysokościach, nie zaszła sytuacja wypłacenia kwot wyższych niż należne. Wniosek został zatwierdzony z niniejszymi wydatkami.
Beneficjent w chwili zauważenia pomyłki dokonał stosownych korekt w kolejnym wniosku o płatność. Instytucja uznała wykazane korekty i wniosek o płatność został zweryfikowany i zatwierdzony.
Problem pojawił się na etapie certyfikowania wydatków w Instytucji Certyfikującej. Według interpretacji IC niniejsza korekta powinna stanowić nieprawidłowość.
Czy taki wydatek, który został ujęty we wniosku o płatność (wniosek został zatwierdzony i przekazany do KE) a nie został poniesiony z rachunku, a tym samym omyłka została zgłoszona przez samego Beneficjenta, sam poinformował Instytucję o swojej pomyłce, przyznał się do tego, nie dopuścił się do nieprawidłowego wydatkowania środków ponieważ środki te nie zostały fizycznie wydatkowane, należy uznać za nieprawidłowość? Czy zaistniała szkoda potencjalna?
Beneficjent projektu Urząd Miasta/ Szkoła we wniosku o płatność ujął wydatki w wartościach wyższych niż faktycznie poniesione z konta projektowego w związku z błędnym opisaniem listy płac dotyczącej wynagrodzeń nauczycieli, beneficjent wykazał więcej środków z dofinansowania niż wynikało to z dokumentów źródłowych ( poprawnych list płac i wyciągów bankowych) – faktycznie wynagrodzenia zostały wypłacone w prawidłowych wysokościach, nie zaszła sytuacja wypłacenia kwot wyższych niż należne. Wniosek został zatwierdzony z niniejszymi wydatkami. Beneficjent w chwili zauważenia pomyłki dokonał stosownych korekt w kolejnym wniosku o płatność. Instytucja uznała wykazane korekty i wniosek o płatność został zweryfikowany i zatwierdzony. Problem pojawił się na etapie certyfikowania wydatków w Instytucji Certyfikującej. Według interpretacji IC niniejsza korekta powinna stanowić nieprawidłowość. Czy taki wydatek, który został ujęty we wniosku o płatność (wniosek został zatwierdzony i przekazany do KE) a nie został poniesiony z rachunku, a tym samym omyłka została zgłoszona przez samego Beneficjenta, sam poinformował Instytucję o swojej pomyłce, przyznał się do tego, nie dopuścił się do nieprawidłowego wydatkowania środków ponieważ środki te nie zostały fizycznie wydatkowane, należy uznać za nieprawidłowość? Czy zaistniała szkoda potencjalna?
0
2019-05-08 08:32 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Wynika z opisu, że był błąd pisarski - każdemu może się zdarzyć. Zamawiający/Beneficjenci projektów wypełniając wnioski o płatność mogą się pomylić jak każdy człowiek wypełniający tabelki. Jeżeli błąd został wyłapany i wprowadzono korekty do wniosku (w tym przypadku tylko pisemne, bo z opisu wynika, że przepływy środków nie zostały naruszone), to nie ma podstaw do naliczania żadnych kar czy korek - nie nastąpił uszczerbek w środkach UE (nie wpłacono więcej niż należało, czyli nie ma od czego naliczyć odsetek).
Nie umiem powiedzieć jaką nieprawidłowość, poza błędem pisarskim, widzi IC.
Wynika z opisu, że był błąd pisarski - każdemu może się zdarzyć. Zamawiający/Beneficjenci projektów wypełniając wnioski o płatność mogą się pomylić jak każdy człowiek wypełniający tabelki. Jeżeli błąd został wyłapany i wprowadzono korekty do wniosku (w tym przypadku tylko pisemne, bo z opisu wynika, że przepływy środków nie zostały naruszone), to nie ma podstaw do naliczania żadnych kar czy korek - nie nastąpił uszczerbek w środkach UE (nie wpłacono więcej niż należało, czyli nie ma od czego naliczyć odsetek). Nie umiem powiedzieć jaką nieprawidłowość, poza błędem pisarskim, widzi IC.
0
2019-05-08 09:19 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy