Forum


Powrót Spełnienie warunku udziału w postępowaniu

J.

Justyna .....

Fachowiec 653

Proszę o pomoc. Zamawiający zastosował zapis w siwz na świadczenie usług ciągłych "wykonawca wykonuje lub wykonał co najmniej 2 usługi o wartości nie mniejszej niż 200 tys. (dot. każdej z umów z osobna)". Czy w wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że zrealizował jedną umowę powyżej 200 tys. i obecnie realizuje umowę na kwotę 205 tys. ale do tej pory zrealizował ją na kwotę 100 tys.?
Proszę o pomoc. Zamawiający zastosował zapis w siwz na świadczenie usług ciągłych "wykonawca wykonuje lub wykonał co najmniej 2 usługi o wartości nie mniejszej niż 200 tys. (dot. każdej z umów z osobna)". Czy w wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że zrealizował jedną umowę powyżej 200 tys. i obecnie realizuje umowę na kwotę 205 tys. ale do tej pory zrealizował ją na kwotę 100 tys.?
0
2019-05-08 11:40 0

M.

Monika .....

8

Warunek będzie spełniony jeżeli wartość zrealizowanych usług w trwającej umowie na dzień terminu składania ofert będzie co najmniej 200 tys.
Warunek będzie spełniony jeżeli wartość zrealizowanych usług w trwającej umowie na dzień terminu składania ofert będzie co najmniej 200 tys.
0
2019-05-08 11:49 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy