Forum


Powrót Referencje

M.

Mariusz .....

Fachowiec 606

Witam,

Zwracam się z takim zapytaniem. Stan faktyczny: Przetarg poniżej progów unijnych na przebudowę budynku mieszkalnego. Zamawiający wymagał przedłożenia wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie i/lub rozbudowie i/lub przebudowie i/lub remoncie budynku(ów) o wartości co najmniej 500 000,00 zł brutto.

Złożona zostały trzy oferty. Zamawiający wezwał Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza do przedłożenia oświadczeń i dokumentów. Wykonawca przedłożył wykaz wykonanych robót wraz z referencjami. Wskazał robotę budowlaną, którą wykonał w 2015 r. Referencje są też wystawione z 2015 r, stwierdzające, że zostały wykonane należycie.

Czy data referencji wystawionych w 2015 r. należy przyjąć czy data wystawienia referencji nie ma znaczenia, a ważna jest treść referencji potwierdzający spełnienie warunku postawionego przez Zamawiającego?

Z góry dziękuje za udzieloną pomoc w tym zakresie.
Witam, Zwracam się z takim zapytaniem. Stan faktyczny: Przetarg poniżej progów unijnych na przebudowę budynku mieszkalnego. Zamawiający wymagał przedłożenia wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie i/lub rozbudowie i/lub przebudowie i/lub remoncie budynku(ów) o wartości co najmniej 500 000,00 zł brutto. Złożona zostały trzy oferty. Zamawiający wezwał Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza do przedłożenia oświadczeń i dokumentów. Wykonawca przedłożył wykaz wykonanych robót wraz z referencjami. Wskazał robotę budowlaną, którą wykonał w 2015 r. Referencje są też wystawione z 2015 r, stwierdzające, że zostały wykonane należycie. Czy data referencji wystawionych w 2015 r. należy przyjąć czy data wystawienia referencji nie ma znaczenia, a ważna jest treść referencji potwierdzający spełnienie warunku postawionego przez Zamawiającego? Z góry dziękuje za udzieloną pomoc w tym zakresie.
0
2019-05-09 12:26 0

KM

Karolina Misztal

14

Oczywiście, że data referencji nie ma znaczenia. Referencje są wystawiane po ukończeniu realizacji zamówienia i raczej nie są aktualizowane. Wykonawca posługuje się tymi samymi referencjami do różnych przetargów.
Oczywiście, że data referencji nie ma znaczenia. Referencje są wystawiane po ukończeniu realizacji zamówienia i raczej nie są aktualizowane. Wykonawca posługuje się tymi samymi referencjami do różnych przetargów.
0
2019-05-09 12:45 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy