Forum


Powrót Informacja z banku o posiadanych środkach

M.

Mariusz .....

Fachowiec 210

Witam,

W rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia jednym z dokumentów jaki może być wymagany od wykonawców na spełnianie warunku udziału w postępowaniu jest „informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu”. Jeden z wykonawców w przetargu załączył do oferty wydruk internetowy ze swojego konta zawierającą informacje o rachunku tj. wolne środki, saldo itp. Czy taki dokument należy przyjąć czy musi to być dokumenty wystawiony przez bank? Z góry dziękuje za udzieloną pomoc w tym zakresie.
Witam, W rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia jednym z dokumentów jaki może być wymagany od wykonawców na spełnianie warunku udziału w postępowaniu jest „informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu”. Jeden z wykonawców w przetargu załączył do oferty wydruk internetowy ze swojego konta zawierającą informacje o rachunku tj. wolne środki, saldo itp. Czy taki dokument należy przyjąć czy musi to być dokumenty wystawiony przez bank? Z góry dziękuje za udzieloną pomoc w tym zakresie.
0
2019-05-09 12:33 0

KM

Karolina Misztal

13

Wydruk ze strony internetowej to nie jest informacja banku. Ma być dokument podpisany przez pracownika banku.
Wydruk ze strony internetowej to nie jest informacja banku. Ma być dokument podpisany przez pracownika banku.
0
2019-05-09 12:42 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy