Forum


Powrót JEDZ, uzupełnienie, weryfikacja podpisu

L.

Leszek .....

9

Zwracam się z prośbą o pomoc w poniższej sprawie.
W postępowaniu powyżej progów unijnych Zamawiający wezwał Wykonawcę na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do uzupełnienia treści przedłożonego wraz z ofertą formularza JEDZ. W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego Wykonawca przedłożył uzupełniony JEDZ w pełnym, wymaganym przez Zamawiającego zakresie, podpisał go certyfikowanym kwalifikowalnym podpisem i zapisał w pdf (brak możliwości weryfikacji podpisu), a następnie przez platformę przekazał do Zamawiającego. Następnego dnia, nadal będąc w terminie wezwania, przedłożył ponownie JEDZ (o analogicznej treści) podpisany certyfikowanym kwalifikowalnym podpisem (podpis prawidłowy) i przekazał go przez platformę z informacją, iż zorientował się, że poprzedni dokument został złożony w niewłaściwej formie i dlatego przysyła dokument JEDZ ponownie.
Czy można przyjąć drugi JEDZ i uznać, że Wykonawca przedłożył go we właściwej formie i pominąć fakt istnienia de facto dwóch dokumentów?
Zwracam się z prośbą o pomoc w poniższej sprawie. W postępowaniu powyżej progów unijnych Zamawiający wezwał Wykonawcę na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do uzupełnienia treści przedłożonego wraz z ofertą formularza JEDZ. W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego Wykonawca przedłożył uzupełniony JEDZ w pełnym, wymaganym przez Zamawiającego zakresie, podpisał go certyfikowanym kwalifikowalnym podpisem i zapisał w pdf (brak możliwości weryfikacji podpisu), a następnie przez platformę przekazał do Zamawiającego. Następnego dnia, nadal będąc w terminie wezwania, przedłożył ponownie JEDZ (o analogicznej treści) podpisany certyfikowanym kwalifikowalnym podpisem (podpis prawidłowy) i przekazał go przez platformę z informacją, iż zorientował się, że poprzedni dokument został złożony w niewłaściwej formie i dlatego przysyła dokument JEDZ ponownie. Czy można przyjąć drugi JEDZ i uznać, że Wykonawca przedłożył go we właściwej formie i pominąć fakt istnienia de facto dwóch dokumentów?
0
2019-05-10 09:39 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Jest to samouzupełnienie dokumentu przez Wykonawcę. Dość niezręczna sytuacja dla Zamawiającego, chociaż zdarza się. Jeżeli drugi-poprawny dokument wpłynął w terminie to bym go uznała. Cóż... ludzie są omylni...
Jest to samouzupełnienie dokumentu przez Wykonawcę. Dość niezręczna sytuacja dla Zamawiającego, chociaż zdarza się. Jeżeli drugi-poprawny dokument wpłynął w terminie to bym go uznała. Cóż... ludzie są omylni...
0
2019-05-10 12:46 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy