Forum


Powrót Próbki, katalogi, opisy, certyfikaty, system zarządzania jakością - dokumenty przedmiotowe

A.

Agnieszka .....

10

Czy w zakresie \"procedury odwróconej\" - art. 24 aa p.z.p. każdy z Wykonawców musi złożyć np. próbki itp. dokumenty przedmiotowe (&13 Rozporządzenia w zw. z art. 25 ust. 1 pkt. 2)?
Skoro muszę w pierwszym etapie zbadać przesłanki do odrzucenia ofert z art. 89 oznaczałoby, że tak,
Art. 24 aa - wyraźnie w drugim etapie przewiduje ocenę wykluczeni (art. 25 ust. 1 pkt 3), spełnienia warunków udziału (art. 25 ust. 1 pkt 1), i stąd moim zdaniem wynika, że próbki, dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy, usługi lub roboty spełniają wymagania Zamawiającego składa każdy Wykonawca wraz z ofertą w pierwszym etapie, jeśli nie to każdego wzywam do uzupełnienia w trybie art. 26 ust. 3 p.z.p.
Czy podzielacie Państwo ten pogląd?
Czy w zakresie \"procedury odwróconej\" - art. 24 aa p.z.p. każdy z Wykonawców musi złożyć np. próbki itp. dokumenty przedmiotowe (&13 Rozporządzenia w zw. z art. 25 ust. 1 pkt. 2)? Skoro muszę w pierwszym etapie zbadać przesłanki do odrzucenia ofert z art. 89 oznaczałoby, że tak, Art. 24 aa - wyraźnie w drugim etapie przewiduje ocenę wykluczeni (art. 25 ust. 1 pkt 3), spełnienia warunków udziału (art. 25 ust. 1 pkt 1), i stąd moim zdaniem wynika, że próbki, dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy, usługi lub roboty spełniają wymagania Zamawiającego składa każdy Wykonawca wraz z ofertą w pierwszym etapie, jeśli nie to każdego wzywam do uzupełnienia w trybie art. 26 ust. 3 p.z.p. Czy podzielacie Państwo ten pogląd?
1
2016-09-20 18:00 0

K.

Katarzyna .....

0

W pełni podzielam twoje stanowisko.
W pełni podzielam twoje stanowisko.
1
2016-09-21 05:58 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy