Forum


Powrót Oferta odrzucona a poprawa omyłek

M.

Monika .....

27

Zamawiający zwrócił się do wszystkich wykonawców z wnioskiem o wyrażenie zgodny na przedłużenie terminu związania ofertą z jednoczesnym przedłużeniem wadium lub wniesieniem nowego. Do wyznaczonego terminu 2 wykonawców wyraziło zgodę i przedstawiło aneks do wadium. Pozostali wykonawcy zostaną odrzuceni. W związku z tym czy w przypadku tych wykonawców, którzy nie przedłużyli terminu związania ofertą oraz tych, którzy pozostawili wniosek bez jakiejkolwiek odpowiedzi (oferty odrzucone) nie muszę poprawić omyłek w ofercie i zawiadamiać ich o poprawieniu?
Zamawiający zwrócił się do wszystkich wykonawców z wnioskiem o wyrażenie zgodny na przedłużenie terminu związania ofertą z jednoczesnym przedłużeniem wadium lub wniesieniem nowego. Do wyznaczonego terminu 2 wykonawców wyraziło zgodę i przedstawiło aneks do wadium. Pozostali wykonawcy zostaną odrzuceni. W związku z tym czy w przypadku tych wykonawców, którzy nie przedłużyli terminu związania ofertą oraz tych, którzy pozostawili wniosek bez jakiejkolwiek odpowiedzi (oferty odrzucone) nie muszę poprawić omyłek w ofercie i zawiadamiać ich o poprawieniu?
0
2019-05-13 09:22 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 980

Nie trzeba bo to są oferty odrzucone, ale swoją drogą co robił zamawiający przez cały okres terminu związania ofertą np. 30 dni, jeśli nie poprawił omyłek w ofercie (czynności jednych z pierwszych po otwarciu ofert)
Nie trzeba bo to są oferty odrzucone, ale swoją drogą co robił zamawiający przez cały okres terminu związania ofertą np. 30 dni, jeśli nie poprawił omyłek w ofercie (czynności jednych z pierwszych po otwarciu ofert)
0
2019-05-13 10:10 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy