Forum


Powrót Zobowiązanie podmiotu trzeciego

A.

Anna .....

0

W zobowiązaniu podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeb wykonania zamówienia, Podmiot trzeci udostępnia Wykonawcy zasoby m. in. w zakresie projektanta, którego jednocześnie Podmiot trzeci wykazuje w JEDZ jako podwykonawcę (JEDZ, części II, pkt. D). Czy Zamawiający powinien wyjaśnić charakter podwykonawstwa (podstawa zatrudnienia), czy powinien traktować podwykonawcę podmiotu trzeciego również jako podmiot trzeci udostępniający zasoby Wykonawcy.
W zobowiązaniu podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeb wykonania zamówienia, Podmiot trzeci udostępnia Wykonawcy zasoby m. in. w zakresie projektanta, którego jednocześnie Podmiot trzeci wykazuje w JEDZ jako podwykonawcę (JEDZ, części II, pkt. D). Czy Zamawiający powinien wyjaśnić charakter podwykonawstwa (podstawa zatrudnienia), czy powinien traktować podwykonawcę podmiotu trzeciego również jako podmiot trzeci udostępniający zasoby Wykonawcy.
0
2019-05-14 10:12 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Nie widać dokumentów i trudno jednoznacznie stwierdzić co z nich wynika :)
Podmiot trzeci to podwykonawca, na którego potencjał Wykonawca się powołuje celem spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca nie ma obowiązku zatrudniania podwykonawcy - rozlicza się fakturą.
Nie widać dokumentów i trudno jednoznacznie stwierdzić co z nich wynika :) Podmiot trzeci to podwykonawca, na którego potencjał Wykonawca się powołuje celem spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca nie ma obowiązku zatrudniania podwykonawcy - rozlicza się fakturą.
0
2019-05-16 08:55 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy