Forum


Powrót Błąd w numerze katalogowym produku: oferta do odrucenia, czy poprawienie omyłki

M.

Małgorzata .....

4

Dzień dobry,

ostatnio biorąc udział w dwóch postępowaniach przetargowych (do dwóch różnych Wykonawców) popełniłam błędy przy wpisywaniu numeru katalogowego produktu.
W pierwszym przypadku w pozycji numer 1 formularza cenowego przypisałam numer katalogowy produktu z pozycji nr 2 i odwrotnie. Dodatkowo przy uzupełnianiu próbek (oferta najwyżej oceniona) dosłałam do Zamawiającego produkty o zupełnie innych numerach katalogowych, ale o tych samych właściwościach (w firmie niektóre produkty widnieją pod 2 różnymi nr katalogowymi i wysyłane są zamiennie zależnie od dostępności). Oczywiście zostałam wezwana do wyjaśnienia wszystkich niezgodności, na co odpowiedziałam opisując, że przy podawaniu nr katalogowych zaszła omyłka i podane one zostały odwrotnie, a dosłane próbki charakteryzują się innymi nr katalogowymi, gdyż oferta była składana już jakiś czas temu, podczas gdy dostępny był towar, który wskazałam w ofercie, a na dzień dzisiejszy dysponuję jedynie takim. W odpowiedzi otrzymałam pismo o poprawieni omyłki polegającej na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty i moja oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

W drugiej składanej ofercie w numerze katalogowym pomyliłam jedną z cyfr: w formularzu cenowym zamiast XXX22 wpisane zostało XXX21. Oczywiście już w późniejszych uzupełnieniach dokumentów dla tego asortymentu widniał wszędzie numer prawidłowy, w związku z czym również zostałam wezwana do wyjaśnień. Na pismo odpowiedziałam wskazując, że podczas podawania nr katalogowego nastąpiła omyłka, a prawidłowy nr katalogowy powinien być taki jak na dokumentach, które wysłałam w celu potwierdzenia spełniania przez owy produkt wymagań SIWZ. Oferta została odrzucona: treść oferty nie odpowiada treści SIWZ, zmiana nr katalogowych oferowanych produktów jest zmiana istotną, powyższe działanie stanowiłoby negocjację treści oferty po jej złożeniu co jest niezgodne z prawem i prowadziłoby do niedopuszczalnej zmiany w treści oferty.

Pomijając już moje przeoczenie i omyłkę, chciałabym Państwa zapytać dlaczego w tak podobnych przypadkach mamy tak skrajne decyzje? Wg mnie pierwszy mój błąd jest bardziej skomplikowany, a nie doprowadził do odrzucenia oferty. Dodam, że oba postępowania to przetargi nieograniczone poniżej kwot.
Dzień dobry, ostatnio biorąc udział w dwóch postępowaniach przetargowych (do dwóch różnych Wykonawców) popełniłam błędy przy wpisywaniu numeru katalogowego produktu. W pierwszym przypadku w pozycji numer 1 formularza cenowego przypisałam numer katalogowy produktu z pozycji nr 2 i odwrotnie. Dodatkowo przy uzupełnianiu próbek (oferta najwyżej oceniona) dosłałam do Zamawiającego produkty o zupełnie innych numerach katalogowych, ale o tych samych właściwościach (w firmie niektóre produkty widnieją pod 2 różnymi nr katalogowymi i wysyłane są zamiennie zależnie od dostępności). Oczywiście zostałam wezwana do wyjaśnienia wszystkich niezgodności, na co odpowiedziałam opisując, że przy podawaniu nr katalogowych zaszła omyłka i podane one zostały odwrotnie, a dosłane próbki charakteryzują się innymi nr katalogowymi, gdyż oferta była składana już jakiś czas temu, podczas gdy dostępny był towar, który wskazałam w ofercie, a na dzień dzisiejszy dysponuję jedynie takim. W odpowiedzi otrzymałam pismo o poprawieni omyłki polegającej na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty i moja oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. W drugiej składanej ofercie w numerze katalogowym pomyliłam jedną z cyfr: w formularzu cenowym zamiast XXX22 wpisane zostało XXX21. Oczywiście już w późniejszych uzupełnieniach dokumentów dla tego asortymentu widniał wszędzie numer prawidłowy, w związku z czym również zostałam wezwana do wyjaśnień. Na pismo odpowiedziałam wskazując, że podczas podawania nr katalogowego nastąpiła omyłka, a prawidłowy nr katalogowy powinien być taki jak na dokumentach, które wysłałam w celu potwierdzenia spełniania przez owy produkt wymagań SIWZ. Oferta została odrzucona: treść oferty nie odpowiada treści SIWZ, zmiana nr katalogowych oferowanych produktów jest zmiana istotną, powyższe działanie stanowiłoby negocjację treści oferty po jej złożeniu co jest niezgodne z prawem i prowadziłoby do niedopuszczalnej zmiany w treści oferty. Pomijając już moje przeoczenie i omyłkę, chciałabym Państwa zapytać dlaczego w tak podobnych przypadkach mamy tak skrajne decyzje? Wg mnie pierwszy mój błąd jest bardziej skomplikowany, a nie doprowadził do odrzucenia oferty. Dodam, że oba postępowania to przetargi nieograniczone poniżej kwot.
0
2019-05-14 11:25 0

M.

Małgorzata .....

4

Do dwóch różnych Zamawiających*
Do dwóch różnych Zamawiających*
0
2019-05-14 11:28 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy