Forum


Powrót Kryterium oceny oferty - rozbieżność pomiędzy ofertą a JEDZ

M.

Małgorzata .....

3

Witam. Zamawiający jako kryterium oceny oferty żądał w formularzu ofertowym, aby Wykonawca podał liczbę dokumentacji projektowych wykonanych przez osobę, która będzie pełniła funkcje projektanta. W jednej z ofert wykonawca nie uzupełnił powyższego punktu, natomiast w JEDZ w dziale C. zdolność techniczna i zawodowe w pkt. 6 podał dane projektanta oraz wymienił wszystkie dokumentacje przez niego wykonane. Jak potraktować taką ofertę? Uznać jako oczywista omyłkę pisarką zgodnie z art. 87 ust.2 czy policzyć Wykonawcy 0 pkt., gdyż w formularzu ofertowym nie uzupełnił wymaganego punktu o liczbie projektów.
Witam. Zamawiający jako kryterium oceny oferty żądał w formularzu ofertowym, aby Wykonawca podał liczbę dokumentacji projektowych wykonanych przez osobę, która będzie pełniła funkcje projektanta. W jednej z ofert wykonawca nie uzupełnił powyższego punktu, natomiast w JEDZ w dziale C. zdolność techniczna i zawodowe w pkt. 6 podał dane projektanta oraz wymienił wszystkie dokumentacje przez niego wykonane. Jak potraktować taką ofertę? Uznać jako oczywista omyłkę pisarką zgodnie z art. 87 ust.2 czy policzyć Wykonawcy 0 pkt., gdyż w formularzu ofertowym nie uzupełnił wymaganego punktu o liczbie projektów.
0
2019-05-15 10:20 0

W.

Wojciech .....

Fachowiec 514

Nie jest to oczywista omyłka pisarska, jak już należałoby uznać jako inną omyłkę ale wczęsniej bym wyjasnił które z dokumentów są prawidłowe.
Nie jest to oczywista omyłka pisarska, jak już należałoby uznać jako inną omyłkę ale wczęsniej bym wyjasnił które z dokumentów są prawidłowe.
0
2019-05-15 10:47 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy