Forum


Powrót Dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego

K.

Katarzyna .....

26

W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę oferty technicznej (formularz przygotowany przez Zamawiającego) - czy dokument ten, zgodnie z art. 26 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, dostarcza na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona?
A co w sytuacji gdy oferta techniczna podlegałaby ocenie czy wówczas Wykonawca winien złożyć dokument powyższy wraz z ofertą.
W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę oferty technicznej (formularz przygotowany przez Zamawiającego) - czy dokument ten, zgodnie z art. 26 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, dostarcza na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona? A co w sytuacji gdy oferta techniczna podlegałaby ocenie czy wówczas Wykonawca winien złożyć dokument powyższy wraz z ofertą.
1
2016-09-21 08:10 0

S.

Sławomir .....

27

Zamawiający powinien określić w SIWZ co musi zawierać oferta - np.: Formularz oferty, Arkusz cenowy, Arkusz techniczny, Formularz oferty technicznej. Jeśli Formularz oferty technicznej służy ocenie zgodności oferty z SIWZ - to musi byc złożony z SIWZ, żeby ocena ofert była możliwa.
Zamawiający powinien określić w SIWZ co musi zawierać oferta - np.: Formularz oferty, Arkusz cenowy, Arkusz techniczny, Formularz oferty technicznej. Jeśli Formularz oferty technicznej służy ocenie zgodności oferty z SIWZ - to musi byc złożony z SIWZ, żeby ocena ofert była możliwa.
1
2016-09-21 08:39 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy