Forum


Powrót upływ terminu związania a wezwanie z 26ust.2

E.

Ewa .....

0

Szanowni Zamawiający,
jak byście postąpili w sytuacji: PN (poniżej progów unijnych) na dostawę, procedura odwrócona, dzielony na części ze składaniem ofert częściowych, postępowanie rozstrzygnięte, Wykonawcy wybrani, termin związania ofertami minął, w jednej z części postępowania Wykonawca odstępuje od podpisania umowy, wadium nie żądaliśmy (w pozostałych częściach umowy podpisane, w ww części przez problemy z pocztą ten proces się znacznie wydłużył), czy pomimo zakończenia postępowania? mogę wezwać kolejnego o dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu? Gdy potwierdzi, przygotować informację o ponownym wyborze oferty i podpisać umowę - jeżeli będzie taka wola ze strony Wykonawcy?
Szanowni Zamawiający, jak byście postąpili w sytuacji: PN (poniżej progów unijnych) na dostawę, procedura odwrócona, dzielony na części ze składaniem ofert częściowych, postępowanie rozstrzygnięte, Wykonawcy wybrani, termin związania ofertami minął, w jednej z części postępowania Wykonawca odstępuje od podpisania umowy, wadium nie żądaliśmy (w pozostałych częściach umowy podpisane, w ww części przez problemy z pocztą ten proces się znacznie wydłużył), czy pomimo zakończenia postępowania? mogę wezwać kolejnego o dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu? Gdy potwierdzi, przygotować informację o ponownym wyborze oferty i podpisać umowę - jeżeli będzie taka wola ze strony Wykonawcy?
0
2019-05-16 09:21 0

J.

Joanna .....

68

Jeśli jest wola drugiego w rankingu Wykonawcy to OK:)
Jeśli jest wola drugiego w rankingu Wykonawcy to OK:)
0
2019-05-16 09:43 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy